Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.09.2010 19:53 - Диагностика на кармата. С.Лазарев. Глава 3 ( шеста причина)
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 4064 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 04.09.2010 19:53


За предишната "Причина" -ТУК

Шеста причина   Неотдавна, като работех с една от моите пациентки, отк­рих съществен фактор, който влияе на здравето и съдбата на много поколения. Вероятно преди моето кармично поле не е било достатъчно чисто и аз не съм могъл да получа тази информация. Същността е следната: всяка мисъл за само­убийство е твърде опасна и разрушителна за човека и негово­то потомство. Лекувах една жена, страдаща от ужасно главоболие, ко­ето не можеше да се преодолее с никакви лекарства. Лекарите не бяха сигурни в диагнозата и тя се обърна за помощ към биоенергетиката. Когато погледнах нейните кармични линии, се изясни, че бащата на жената е извършил постъпка, грани­чеща със самоубийство. Програмата за самоубийство работе­ше в полето на жената, давайки силни деформации на полето. Програмите на нежелание за живот, опитите за самоунищоже­ние могат да се намират в подсъзнанието на човека много години. Жената е получила от баща си такава силна програма за самоунищожение, така че за да се блокира тя, нейният организъм е използвал силното главоболие. След два сеанса корекции на полевите структури главоболието намаля. Тогава реших да видя често ли при хората се среща така­ва програма и за съжаление разбрах, че всеки втори пациент има в полето си програма за подсъзнателно самоубийство. Това се проявява във формата на апатия, депресия, понякога в изблик на агресия, която човек не може да контролира. Състоянието, което лекарите наричат депресия, е скритото не­желание да се живее, и то може да предизвика много за­болявания, може да внесе нарушения в съдбата, характера, може да усложни много живота на човека. Коя е причината за нежеланието за живот? На първо място това е програмата за самоунищожение, която се форми­ра в полето, ако някой от предците дълго е пазил мисълта и нежеланието за живот или е правил опити за самоубийство. Даже ако това е станало преди три-четири поколения, програ­мата е много устойчива и се предава на децата. Тази програма може да бъде и следствие от нежеланието на родителите да имат дете. Полето на човека има защита от околния свят, но е абсо­лютно отворено за родителите. Най-дребните нарушения на ро­дителите по време на бременността по отношение на бъдещото дете изграждат в полето му програма за унищожение. Тази програма е продължителна, защото е заложена от родителите. Разочарованието от това, че детето е малко и слабо, че боледува често, недоволството от пола, външността, капризите на роденото дете, ако това не се скрива от любовта към него, от съзнанието, че детето е Дар Божи, това преминава навътре, в подсъзнанието и се задейства маховикът на унищожението. Продължителното фиксиране на отрицателните емоции към детето преминава в подсъзнанието и започва да се развива автономно, тоест съзнанието губи контрол над тези емоции и разбирането на опасността от тяхното присъствие. Полето на родителите започва да унищожава полето на детето. У детето моментално се включват две съответни програми, съответно унищожаване на родителите и само­унищожение. Силното разочарование на бащата, даже само в продължение на един ден, от това, че се е родила дъщеря, а не син, може да доведе след много години до нееднократни опити за самоубийство на дъщеря му и да се предава на внуците. Подсъзнателните програми, които се намират в полето на децата, с възрастта, особено в периода на половото съзряване, преминават в съзнанието и започва разпадане на отношени­ята между детето и родителя. Пет минути отричане могат да струват много години на отхвърляне, упреци, обиди и нена­вист. Ето защо спазването на нормите на етиката и духовност­та са по-важни за здравето от компресите и инжекциите. Още една много важна особеност. Програмата за само­унищожение може да бъде включена от всяка странична мощ­на програма, насочена към изменение поведението на човека. Организмът реагира на насилието с нежелание да живее. Аз изследвах може ли външна програма, специално въ­ведена в подсъзнанието, отрицателно да въздейства върху човека, да предизвиква странични явления. Оказа се, че може. Всяка силна програма може да предизвика про­тиводействие, изразено в програмата за самоунищожение. А как става закодирането на пиянството и пушенето?- ме попита асистентката ми. Аз подложих на тест няколко човека, които са имали кодове, и забелязах програми за самоунищожение, появили се в полето от момента на закодирането. Вяло протичащото само­унищожение се изразява под формата на озлобеност и пови­шена раздразнителност, появата на мисли за самоубийство и други негативни изменения в поведението на човека. Жена дойде при мен да се посъветва може ли да ходи на ускорени курсове по английски. Трябва да замина за Америка, затова отидох на курсо­ве за обучение с хипноза. Но след няколко занятия ми стана зле. Можете ли да ми кажете мога ли да уча в такива кур­сове? Разглеждам полевата структура - величината на изкри­вяването е достигнала пределна стойност, това значи опасност от близка тежка болест. Проверявам полето преди началото на занятията - изкривяванията са минимални. Какво е предизвикало такова рязко изкривяване на по­лето при жената? Продължавам тестуването и намирам причината. Това е нарушаване на информационния закон, на програмирането. Когато в подсъзнанието на човека вкарват информация с груби средства, става деформация на полевата структура, ко­ято след известно време може да се прояви като заболяване на физическо равнище. Известно е, че в България беше напра­вен опит за телевизионно обучение с хипноза. Хората усвоили много повече информация, но след три-четири години получи­ли загуба на паметта, рязко намаляване на имунитета и други негативни явления. Една млада жена ми разказа, че е искала да се обърне за помощ към екстрасенс, защото много й харесва един млад човек, който не е равнодушен към нея, но в последно време е забелязала известно неблагополучие със здравето. Анализирам полевите структури на жената и виждам учудващи неща. Жената се е записала за прием при екс­трасенс, станал е контакт на полевите структури и предаване на информация и подсъзнанието на екстрасенса вече е започ­нало да действа върху младия човек, като го убеждавало да се срещне с влюбената в него жена. За това на съзнателно ниво не е знаел никой от тях, още нищо не се е случило във физи­ческия свят, освен мислите и желанията на жената, а полеви­те структури на трима души вече са започнали да си взаимодействат, започнало е омагьосването на младия човек, въвеждането в неговото подсъзнание на твърда програма. Това е предизвикало изкривяване на полевите структури на младия човек, а тъй като омагьосването е било странична програма в неговото поле, то е включило програмата за само­унищожение. Жената, която е обичала младия човек, е получила същи­те изкривявания и започнала да боледува. При екстрасенса също са настъпили силни изкривявания на полето. Една неетична постъпка е създала трагична ситуация, причините за която никой не вижда. Насилието може да доведе само до насилие. Питаха ме за пациентите на Кашпировски и тестуването, което направих, за съжаление потвърждава тези изводи още веднъж. Всяка една груба програма, която е чужда на вътрешните убеждения на човека, внесена под хипноза или внушение, може да се пре­върне в програма за унищожение. Разбира се, в нашата днешна ситуация е трудно да се говори за това, че трябва незабавно да се забрани всяко прог­рамиране на човека. Не трябва да се отменя старото, без да сме създали ново. Става дума не за това, че трябва да се забранят всички лекарства, които не помагат много, а усилват кармата на човечеството, и не за това да се отмени системата на кодирането на болните - необходимо е да се направят уси­лия към постепенна замяна на насилието, към което е склон­на съвременната медицина, с естествено развитие на духов­ността на човека, възстановяването на неговата хармония със света. Преди година започнах да изследвам възможно ли е да се избави човек от пристрастяването към алкохола по естествен път. Помолиха ме да помогна на един умен и талантлив човек, който сам вече не може да спре и е бил на границата на хроничния алкохолизъм. Той не вярваше, че някой може да му помогне. Срещнах се с него и казах: - Знаете ли защо пиете? Човек трябва да обича околния свят и ако не изпитва това, в душата му се развива състояние на дискомфорт, на душевна мъка. Човек се мъчи да задуши душевната мъка с помощта на някакви средства. Това води до наркомания, алкохолизъм, различни видове токсикомания. Истинската причина за наркоманията и алкохолизма - това е пониженото ниво на любов в нашата душа. Такова състояние възниква поради силни обиди, потискане на любовта към хората. Аз назовах фактите на убийство на любовта, които са били допуснати от него самия и от родителите му. След корекция много силната деформация на полето изчезна. След няколко дни проверката показа, че полето е останало чисто, влечението към алкохола е изчезнало. След половин година направих проверка: човекът беше престанал да пие и се бе избавил от тази болест. Интересен случай стана в Ялта, когато четях лекции. Приближи се един човек и ми разказа следния случай. Негов съсед така се напил, че не можел да се свести. Аз се приближих към него, реших да се възползвам от вашия метод и казах: „Кажи ми какво е станало, преди да се напиеш, какво си запомнил?" - „Разпределяха картофи, а за мен не остана, аз много се обидих." Аз му казах: „Помоли прошка за това, че си се обидил". Той помоли за прошка и изтрезня. Случаят е анекдотичен, но дава точна представа за това какво трябва да прави човек, за да се избави от подобни пристрастявания. Преди всичко е нужно да престанем да се сър­дим на околния свят, да бъдем в хармония с него, да обикнем истинското вътре в себе си, в душата си. Хармонията е любов. Минало, настояще и бъдеще - това са обектите на любовта. Човек трябва да се стреми към усеща­нето на любовта в себе си, тогава няма да има нужда да пие. Ситуацията днес в света съответства на съвременното ду­ховно равнище на човечеството. Все повече пари се харчат за наркотици и за борбата с тях, но ефектът е нищожен, а нарко­тиците завоюват все по-голямо пространство. Това е резултат от неразбирането, че трябва да се борим не с наркотиците, а с причината, която предизвиква влечението към тях. Причи­ната е сниженото ниво на вътрешната любов на човечеството. „По причина на нарушаване на много закони ще охладнее в хората любовта" - е било казано за нас преди две хиляди годи­ни. Отказът от любовта към Бога и божествените чувства, към родители и деца, към себе си и любимия човек, към неживата природа и обкръжаващия ни свят - това е станало всекидне­вие в нашия живот. Всички тези нарушения включват програ­мата за унищожение на любовта и като следствие на това - лавинообразно развитие на жестокостта, което е невъзможно да се погаси с алкохола или наркотиците. За да излезем от състоянието на днешната криза и да се избавим от своите язви, човечеството трябва да се научи да обича: Бога, един друг взаимно, Вселената, околния свят, миналото, сегашното и бъ­дещето. „Бог е любов." Някои смятат, че това е от лесно по- лесно: казвам, че обичам и обиквам. Любовта е много сложно изкуство, което трябва да се постига с постоянен труд. Всяка клетка от нашия организъм трябва не само непре­къснато да работи за пълноценното си съществуване, но и да спазва законите на единството с целия организъм. Човекът е клетката на мирозданието, негова задача е не само да изпъл­нява своите функции, но и непрекъснато да се стреми към контакт и единство с Вселената, към любов към Бога. Нашият контакт с Божественото е обусловен не само от желанието и вярата, но и от чистотата на духа и тялото. Всички ние имаме контакт с Божественото, но степента му е различна: колкото човек е по-чист толкова контактът е по-голям. Идва при мен шестгодишният ми син и се оплаква, че го боли кракът. - Знаеш ли какво е Бог? Сложи ръце на коленете си и помоли прошка за татко, който на осемнайсет години не иска­ше да живее, затова сега те боли крачето. Той моли и аз виждам, че полето му се възстановява. Наскоро обяснявах на своите пациенти, че кармата отива само върху възрастните, до тринадесет-петнадесет години дете­то е защитено, обидата му не влияе върху кармата. Само след половото съзряване детето вече отговаря за своите постъпки и нарушения. В последната година енергетиката на Земята се е проме­нила толкова, че сега не само седем-деветгодишни деца, но даже и на година-две вече нанасят енергетични удари и се унищожават едно друго, също като възрастните. Разглеждам полето на дъщеря ми и виждам силно урочасване от светлокос мъж. Възрастта е десет години. Това е съученик. Какво ще стане с нашите деца, когато пораснат, ние сме разрушили защитните бариери и нашите деца са получили в наследство изкривени полеви структури? Какви болести ги очакват, какво ще стане с тяхната психика и с децата им, ако те още сега, в детска възраст, започват да се атакуват енер­гетично едно друго? Често, когато казвам на хората, че са потиснали в себе си любовта, те ми отговарят: „Аз и не съм го обичал." Всеки път съм принуден да обясня, че любовта е огромно чувство, с което ние трябва да живеем и което трябва да се разпространява в целия свят, това е любов към целия организъм с името Все­лена. Основните заповеди на Библията - това са законите на духовния свят, енергетичното взаимодействие на хората. А ко­гато майката унищожава с дума, поглед, жест, без да говорим за постъпките на децата й, тя не разбира, че дава програма, която след година-две може да блъсне детето под кола или да предизвика тежка болест. Ако звената на една система започнат да се конкурират взаимно, без да обръщат внимание на центъра, системата се разпада. Когато чувството на любовта в човека изчезва и се заменя от някаква друга емоция, блокирането се нарушава и с негативното чувство се отваря пътят за разрушенията. Спомням си една притча. Дошъл монах при една жена и помолил: „Пусни ме да пренощувам". „Ще те пусна, но трябва или да заколиш козела, или да преспиш с мен, или да пиеш вино, избирай." Монахът си помислил: „Да заколя козела не мога, това е убийство, да преспя с жената не мога, това е кощунство, ще пия вино, това е най-малкият от всички грехове." Той пил вино. И след това изпълнил останалите ис­кания на жената. Любовта е главната структура и ако тя е цяла, другите нарушения не дават катастрофални резултати. Човек е свик­нал да мисли, че любовта е една от емоциите му, с която той е свободен да се разпорежда по своя воля. Тази постановка е невярна. Любовта е това, част от което сме ние, тя обгръща целия свят. Любовта и животът са ни дадени и ние нямаме право да посягаме на тях. А когато в нас започнат да тържествуват чувствата на дребен собственик и започнем да убиваме в себе си любовта, ние унищожаваме висшите духовни структури, ко­ито ни свързват с Вселената, разпореждаме се с това, което не ни принадлежи.  


Тагове:   диагностика,


Гласувай:
4
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30171952
Постинги: 17751
Коментари: 20094
Гласове: 26978
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930