Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.09.2010 00:36 - Диагностика на кармата. С.Лазарев. Глава 5.
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 5480 Коментари: 0 Гласове:
3За предишната глава ТУК

Глава 5


Културата, изкуството и кармичните структури на човека


Върху човека въздейства всичко, което го заобикаля: пространството, предметите на бита, книгите, филмите, спек­таклите - тъй като всичко има информационно-енергетично поле и взаимодейства с полевите структури на човека.
Тестуването позволява да се определи степента и качест­вото на това въздействие. Ако книгите и филмите носят в себе си елементи на агресия, те могат да предизвикат деформация на полевите структури на човека с лесно предсказуеми пос­ледствия.
От август 1945 г. става увеличаване на подсъзнателната агресия в информационните структури на Земята. Страте­гическите ресурси на духовността сега почти напълно са израз­ходвани, а животът всекидневно добавя нови порции агресия.
Особено високо е нивото на агресия в масовото западно изкуство, изградено върху принципите на конкуренцията и пропагандата на сила. Когато безкраен поток от видеофилми нахлу в нашата страна и стана неуправляем, процесът на въз­действие върху подсъзнанието на човека излезе от контрол.
Даже безобидните на пръв поглед детски анимационни филми в мнозинството си съдържат програми на насилие в мека, изящна „опаковка", което усилва опасността. Инфор­мацията, предизвикваща положителни емоции, минава в под­съзнанието безпрепятствено, внедрява се дълбоко и се запазва много дълго, тъй като подсъзнанието работи на автономен ре­жим и може да приема информация самостоятелно и не- критично.
За оценката на въздействието върху човека на някои рус­ки и чужди филми използваме основните параметри: нивото на съзнателна и подсъзнателна агресия. Ние вече казахме, че значението на подсъзнателната агресия на всеки обект трябва да бъде отрицателно. Талантливите произведения винаги но­сят в себе си заряда на хуманизма и имат много ниско ниво на подсъзнателна агресия. В поезията на Пушкин например по­казателят на подсъзнателната агресия е крайно нисък.
Но да се върнем към масовото изкуство. Тестувам извест­ния филм „Том и Джери": Съзнателната агресия е нула, под­съзнателната - плюс 80. По-нататък „Снежанка и седемте джуджета": съзнателна агресия - минус 40, подсъзнателна - плюс 60. Тези филми при външната си доброта внасят в под­съзнанието вътрешна жестокост и след гледането им нивото на подсъзнателна агресия у детето се повишава няколко пъти. Сега за съжаление децата започнаха да отговарят за наруше­нието на законите, а това значи, че започва разпадане или на душата, или на психиката, или на личността на детето, децата фактически стават нежизнеспособни.
Тогава защо да усложняваме и да утежняваме живота на децата допълнително и с разрушително изкуство?
Да видим какви филми неотдавна запълваха у нас екра­ните на кината и телевизията. Филмът „Пепеляшка" има съз­нателна агресия минус 50, подсъзнателна - минус 20. „Кав­казката пленница" - минус 160 и минус 120 съответно, „Ну, погоди!" - плюс 20 и минус 120, „Бялото слънце на пустинята" - минус 60 и минус 50, „Соларис" - нула и минус 210, „Андрей Рубльов" - плюс 20 и минус 240. Ето това, с което сме живели и което се нарича Изкуство.
Изследвайки нивото на подсъзнателна агресия на различ­ните социални групи хора, в това число и политически дейци, популярни певци, естрадни артисти, аз още веднъж видях бе­зукорното действие на системата за полева саморегулация, яс­но изразената система за регулиране.
Това се определя от факта, че човек, стоящ на сцената, оказва силно въздействие върху подсъзнанието на зрители и слушатели. Затова да общува и да работи с голяма аудитория от хора може само човек с минимално ниво на подсъзнателна агресия и максимална изпълненост с любов, иначе върху тех­ните духовни структури може да бъде нанесена голяма вреда. Всички звезди на нашата естрада, театър, кино имат много ниско ниво на подсъзнателна агресия - няма изключения. Даже незначителният ръст на агресията води до „бракуване" от живота: човек може да загуби способности, талант, неочак­вано да се разболее, да слезе от сцената поради нещастен случай, или по волята на съдбата и „случайността" неговата кариера да започне да се разрушава без видими причини.
Затова високият професионализъм на певеца и актьора трябва да включва в себе си не само особени професионални качества, но и да се съпровожда от вътрешна доброта и изпълненост с любов. И трябва да развиваме в себе си тези качества, необходимо е постоянно да работим над тях. На пръв поглед това е учудващо, но този механизъм работи и в сфера­та на политиката. Политикът с висока подсъзнателна агресия няма перспективи. Волята и интелектът тук се оказват на вто­ро място.
Много е опасна подсъзнателната агресия за младите - особено за бременните жени, защото духът на майката става тяло на детето, и колкото по-дълбоко прониква агресията, тол­кова е по-опасно. Жената, която не отхвърля със съзнанието си позицията на насилие, причинява вреда на своята психика само с 2 процента, но ако след година-две роди дете, изкривя­ванията на неговата психика могат да достигнат 80%, защото тялото на детето се изгражда от мислите на майката.
Народите винаги са имали знания за това. В епохата на Възраждането бременните жени са ги водили на изложби, за­обикаляли са ги с красиви вещи, с музика, с любов. В руските села са знаели: това, което вижда, чувства, мисли бъдещата майка, много силно влияе на детето и са се старали да предпа­зят жената даже от излишен чужд поглед. А сега да си предс­тавим нашата съвременничка, ругана по опашките, притиска­на в транспорта, „почиваща си" пред поредния западен видеофилм...
Ние много опростено си представяме механизма на кармата, не винаги можем да видим целия процес на полева саморегулация, доколко ясно, сложно и невинаги разбираемо действа.
Етиката, хигиената на духовния живот сега трябва да бъ­дат не лозунг, а резултат на дълбоко разбиране на света и неговите закони. Сложността се състои в това, че трябва да се научим да свързваме противоположни понятия: идеализъм и материализъм, религия и наука, логика и интуиция, висока духовност и практицизъм, да съчетаваме постоянната любов към света и хората с всекидневните емоции.
Сега въздействието на хората един на друг се е превърна­ло в неуправляем процес и на изкуството в това се пада не последната роля. Като започнем от средата на миналия век, от развитието на импресионизма и другите видове изкуство, ори­ентирани към подсъзнанието, става все по-сложно да го защи­тим от проникването на агресията.
Повечето работи на западни художници имат ниска ду­ховност и високо ниво на подсъзнателна агресия. Такива кар­тини деформират биополевите структури и всъщност вредят на човека. На изложби могат да се видят и картини, които отне­мат енергията, и човек си тръгва след такава изложба уморен и разбит, без да разбира каква е работата.
Неочаквано откритие се оказа за мен изложбата от риту­ални картини на австралийски художници, състояла се през пролетта. След тестуване на няколко работи аз бях учуден от силата на тяхното положително въздействие върху най- главните параметри на човека: изпълненост с любов и връзка с Космоса. Спрях пред една от картините. На нея нямаше изображение на конкретни предмети, тя се състоеше от точки, чертички и петна. Стоейки близо до картината, аз почувствах, че тя взаимодейства с мен, приближих се и попаднах в инфор­мационното поле на картината. Усещането беше странно: из­веднъж мащабите се промениха, появи се състояние на омагьосване и нереалност. Параметрите на въздействие на картината при тестуване се оказаха великолепни: много висо­ка духовност, душа и любов, подсъзнателната и съзнателната агресия бяха пределно ниски.
Тази картина, без да предизвиква никакви съзнателни асоциации, лекува енергетично човека, дава му информация, взаимодейства с човека като живо същество. След запознава­нето с изложбата опитах да лекувам с рисунки и се учудих на силата на тяхното въздействие. Тогава разбрах в какво е си­лата на талисманите, ритуалните предмети и иконите. Със сво­ята активна полева структура те хармонизират не само духа, здравето и съдбата, но и пространството около себе си. Ико­ната, изписана от духовен човек, не само ни приобщава към Божественото, но лекува и го защитава. Съвременните карти­ни трябва да се създават като икони, защото главният проб­лем на днешния свят е бездуховността. Сляпото подражание на западните тенденции в изкуството увеличава икономичес­ката разруха с духовен упадък. Огромният духовен потенциал, натрупан от Русия за десетилетия духовни мъки, сякаш потъва в пясъци. Ако преди картините в енергетичен план са прили­чали на дървета с мощна коренова система и гъста корона, сега те може да се сравнят с жалки дръвчета, растящи в блато. Останал е само стволът, т. е. техническото изпълнение.
Днешният свят живее основно със своите потребности и тези чувства са мъничкият връх на айсберга, а това, което не се вижда, е чувството за изпълненост с любов, за Космос, за духовност - то е отхвърлено, защото не дава мигновен ефект. След като нарисувах няколко картини, ориентирани към подсъзнанието, аз разбрах, че е възможно съществуването на принципно нова живопис, която стотици пъти по-силно може да въздейства върху духовния свят на човека. Съответно сто­тици пъти нарастват изискванията към художника, неговият вътрешен свят, етика, неговото съвършенство. Опитите на ня­кои художници да създават лечебна живопис бяха безсми­слени, защото под лечение те разбираха физическо лечение. Нашето тяло твърде силно зависи от състоянието на нашия дух, затова могат да лекуват тези картини, които са изпълнени с духовност и любов.
При анализа на пътищата за духовно развитие и об­новление аз проведох тестуване на някои страни за определя­не на възможностите им за духовно развитие, тестувах взаимо­действието на понятията „култура" и „цивилизация". Самата дума „култура" идва от думата „култ". Култовите паметници, култът е ориентация към нещо обединяващо всички, надматериално. По такъв начин културата възниква като резултат от стремежа към единство, към Божественото като висш символ на единството. Само след изграденото единство е възможно разделянето, материализацията или това, което ние наричаме цивилизация. Културата определя непрекъснатото духовно об­новяване на народа, цивилизацията работи за физическото обновяване. Културата създава цивилизацията, но на опреде­лен етап цивилизацията започва да отрича и да разрушава културата.
За да остане процесът непрекъснат, е необходимо натруп­ване на духовни ценности, в обществото трябва да съществу­ват структури, отхвърлящи само материалното, физическото благополучие и подготвящи потенциала за нов подем на кул­турата. Сега са останали много малко възможности за духовно обновяване и това е още по-актуално.
Интересни са параметрите на самите понятия „култура" и „цивилизация" от енергетична гледна точка. Културата се ха­рактеризира с такива параметри: съзнателна агресия - плюс 10, подсъзнателна - минус 210, понятието „цивилизация": съз­нателна агресия - минус 50, подсъзнателна - плюс 50. Това енергетично потвърждава, че културата е насочена към съзидание, цивилизацията носи елементите на разрушение.
Тествах параметрите на някои страни, за да определя техния потенциал в развитието на културата и цивилизацията, оценката се правеше само по параметрите на агресията. Германия: съзнателна - минус 50, подсъзнателна - плюс 50, САЩ: съзнателна - нула, подсъзнателна - плюс 200, Япония: съзнателна- минус 40, подсъзнателна - минус 10. Русия: съз­нателна - плюс 180, подсъзнателна - минус 210. При анализа на посочените цифри може да се каже, че Германия е страната, която идеално отговаря на понятието цивилизация. Америка е страната на най-висока цивилизация, но за по­нататъшното развитие й трябва повече работа за намаляване на нивото на подсъзнателна агресия. Япония обединява и кул­турата, и цивилизацията, и запазва потенциала за бъдещето. В Русия сега няма цивилизация, но има вътрешна култура, има огромен потенциал за развитие. Стана ми ясно пророчест­вото на много ясновидци, които твърдят, че спасението идва от Русия.

Следва продължение....
Тагове:   диагностика,


Гласувай:
3
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30174989
Постинги: 17754
Коментари: 20100
Гласове: 26981
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930