Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.11.2011 19:29 - Торсионните полета в теорията на физичния вакуум - Генадий Шипов Част 6 (последна)
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 4401 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 05.11.2011 19:30

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Устройство на Вселената и човека

         Водата е информационна основа на биологическия живот във Вселената. Във Вселената има 2 вида вода- две информационни основи - H2O - основа на биологичния живот във Вселената и LI2O - основа на всички звездни процеси. Водата съдържа в себе си информация за цялата Вселена и за собствената си структура в частност.
         Вселената има информационно-енергийна клетъчна структура. Вселената е живо същество. Тя има свое управляващо ядро и управлявана система от информационно енергийни потоци. Отделния поток излиза от ядрото и се връща в ядрото за регенерация.  От ядрото идва енергията на съзиданието. Управляващото ядро е регенератор на енергия, разумно творческо начало, програмира и координира всички процеси в света. Има два противоположни потока - създаващ, и връщащ отработената енергия - в тях е живота на Вселената. От ядрото излиза вихров поток във формата на спирала и също на спирала се връща в ядрото. Зараждащите се галактически слоеве се отдалечават от ядрото по енергийни стълбове. Информационно-енергийните стълбове на които се нанизват галактическите слоеве образуват 6-стенен конус. Ако се погледне този конус отгоре се вижда че галактическите слоеве са разположени по върховете на шестоъгълник и всички те имат вид на спирала. Всички енергийни стълбове са свързани в клетъчна структура. Вселената нараства от ядрото към периферията. Информационно- енергийните потоци образуват пространство и време, създават материя и обезпечават развитието й до самосъзнание. Изцяло Вселената може да се представи във вид на многослойни сфери разположени около ядрото и имат вид на пчелни клетки. Ядрото на Вселената влияе на всеки човек, а енергията и информацията на всеки човек достига ядрото. Един от основните закони при сътворението на Вселената е закона за глобалното Вселенско взаимодействие - всички същности се появяват и развиват само поради силата на глобалното взаимодействие с другите същности. Цялото не е сума от своите части, а само ги поражда. Без това взаимодействие същностите не биха могли да съществуват. Информационно-енергийното взаимодействие между всички същности дава възможност на отделната същност да се появи и съществува. Във Вселената има ясни причинно-следствени връзки - от ядрото на Вселената до клетките на организма и във всичко има ред и хармония. Човек е многослоен, както е многослойна и Вселената. Чрез нашите мисли, думи и дела ние сме най-мощните преобразуватели на енергия в Космоса. Всичко което е създадено приема енергия и на свой ред я отдава. Бог е създал Вселената където непрекъснато става взаимен обмен на енергии, излъчвания, вибрации. Защо структурата на Вселената е във вид на пчелни клетки, защо такава структура имат и Земята и водата - защото тези клетки са структура която позволява да се разпредели равномерно енергията във Вселената.
         У живите системи торсионните полета са устроени доста по-сложно от тези на неживите. Например аурата на човека се състои от 6 фини тела обкръжаващи физическото му тяло, имащи форма на пашкул. Ефирното тяло представлява вторични торсионни полета породени от въртенето на частиците съставляващи физическото тяло. Към финия материален свят се отнасят ефирното, астралното и менталното тяло които са първични торсионни полета свързани с чувствата и мислите на човека. А към света на висшата реалност (духовния свят) се отнасят тялото на душата и тялото на духа които определят същността на човека и съхраняват в себе си най-ценната информация за неговата еволюция. Тези тела представляват част от свръхсъзнанието. Ефирното тяло състоящо се от вторично торсионно поле предизвиква аномални явления като телекинеза, биогравитация и левитация. Съзнателното управление на торсионните полета може да доведе до промяна формата и вида на ефирното тяло на човека, а също и фокусирането му върху различни предмети. Такова фокусиране на вторичните торсионни полета довежда до изменение на въртенето на частиците вътре в обекта. В резултат на това възниква нарушение на баланса на сумарните сили на инерцията (възникват нескомпенсирани сили на инерцията в дадена посока с определена големина - породени от промяна на центъра на масата вътре в обекта и той започва да се движи.
         Биоинтроскопията е метод за диагностика посредством създаване на образ ("виждане") на призрачното тяло на човека. Призрачното тяло дублира физическото тяло на човека въвфиноматериалното тяло. Ако екстрасенсите успеят да "поправят" полевата структура на призрачното тяло на болния организъм то това води до цялостното оздравяване на физическо ниво. Но трябва да се отстранят причините за "изкривяване "  на призрачното тяло. Астралното тяло е тяло на чувствата. Медиума може да създава свой астрален двойник, който е способен да се отделя от тялото и мигновено да се премества във пространството и времето, може да пътешествува във финия свят като притежава много фино съзнание за всичко окръжаващо го. Астралното тяло е посредник между по-нисшите и по-висшите тела. Нисшите проявления на астралното тяло са насочени към удовлетворяване потребностите на нисшите тела - физическото, ефирното и призрачното. Менталното тяло на човека се развива на основата на висшите проявления на астралното. Човек който е развил своето ментално тяло добива способност за телепатия. Телата на душата и духа, които са част от свръхсъзнанието съдържат в информационен вид потенциалните възмож- ности за духовна еволюция и цялата информация за Реалността.    

Приложение

         През последните 15 години в Русия успяват да разработят комплекс от технологии, основаващи се на нови физически принципи - торсионни технологии. Тези технологии обхващат всички отрасли на народното стопанство и социалната сфера. Това са торсионната енергетика, торсионният транспорт, торсионните комуникации и свръзки, торсионно производство на конструктивни материали, торсионна геология и геофизика, химическо производство, екология, неутрализация на отпадъците от атомното производство и очистване на териториите от радиоактивно замърсяване, селското стопанство и медицината. Теоретичните изследвания се провеждат по програма, одобрена от Нобеловия лауреат акад. А. М. Прохоров. Голям принос в изследванията на торсионните полета имат акад. Е. С.Фрадкин. М.Гитман, В. Г. Багров, Д. Д. Иваненко, И.Бухбиндер. В металургията например завършва проверката на торсионните технологии в заводските индукционни пещи. Учените усвояват методите за предаване на целенасочена информация - те заповядват на материала какъв да стане.
         Възможността за ефективно взаимодействие между въртящи се обекти (т. е. притежаващи спин) с физическия вакуум, дава възможност за създаване на торсионни източници на енергия. Според Джон Уилър-планковската плътност на енергията на ФВ е 10 на степен 95  грама на см кубически, докато плътността на енергията на ядреното вещество е равна на 10 на степен 14 грама на см кубически, но други учени дават по-висока оценка за енергията на вакуумните флуктуации. Чрез торсионните смущения може да се освободи енергията на вакуумните флуктуации.
         Проведени са успешни опити по предаване на информация с помощта на генератор на торсионно поле и приемник в Москва през 1986г. - мигновена връзка на всякакво  разстояние независимо от релефа.
         През 1997г. Антон Зайлинер в университета на Австрийския град Инсбрук за първи път извършва телепортация на фотон.
         Представете си вашата снимка в паспорта. Обработвайки я по особен начин с торсионно поле, може да се види картина, излизаща извън рамките на снимката. Например, обувките, с които сте били, когато сте се снимали и които са останали извън кадъра. Такива опити се провеждат сега със снимки на звездното небе и повърхността на Земята. От всяка снимка на нейната повърхност, налагайки различни торсионни матрици, може да се види всичко, което се намира в дълбочина под земната кора. Това дава възможност да се откриват залежи на полезни изкопаеми, без да се излиза от кабинета.
         Направени са обработки на снимки-с торсионно поле за откриване на полезни изкопаеми, нефт - успешно.
         Много по-сложно е да се разработи апаратура, която ще прочете от снимка на човека неговата вътрешна същност и съдба.
         Създадени са от академик Шипов торсионни двигатели използващи съвършено нов         Експерименталните резултати, получени в последното десетилетие от Мур, Кинг, Нипер и други показват, че загубите при освобождаване на енергията на вакуумните флуктуации са нищожно малки, в сравнение с получаваното полезно действие. В Русия е създадена експериментална топлинна установка от подобен тип. Резултатите от изпитанията надминават всички очаквания.
         Направени са уреди за извличане на енергия от вакуума - например топлинни установки с КПД над 100%,за очистване от радиоактивни замърсявания, пречистване на питейни води и др.

Принципите за създаване на торсионни генератори са два:

         Първият от тях се основава на една особеност на „атомите" на торсионните полета - фитоните, според която торсионното поле се нуждае от моделирането му върху много слаби електромагнитни вълни за да имаме ефективно разпространение в пространството на информацията, която тези полета пренасят. Напр. на този принцип са построени известните генератори на торсионни полета "Церпан" - на украинския учен Беридзе - Стаховский, както и "Форпост" на А. Павленко. Устройството „Церпан" напр. представлява две метални спирали, разположени една срещу друга, по които тече много слаб ток.Такива устройства освен това, трябва да са "калибрирани" за определени честоти, зависещи от спецификата на „Вибрациите" на самия оператор. Затова те се нуждаят от допълнителна настройка, подобно на настройката между оператора и люлеещото се махало използувано в радиестезията.
         Вторият принцип за такива устройства се основава на торсионния ефект предизвикан от много бързо Въртящи се материални тела. Използува се обстоятелството, че около въртящи се материални среди с голям ъглов момент, пропорционален на масата на телата и тяхната ъглова скорост, се поражда торсионно поле. Напр. Въртенето на Земята е източник на т. нар. „хартманоВи полета", открити още през 30-те години на XX век, които са  торси- онни.Тези полета имат специфична структура, напомняща човешката мозъчна невронна мрежа. Земното торсионно поле е един огромен естествен генератор на въпросните торсионни полета.Те могат да се използуват с помощта на специални устройства, които отклоняват, отразяват и насочват земните торсионни вълни към определени обекти, включително и хора, страдащи от определени заболявания.
         От споменатите по-горе устройства „Церпан" и „Форпост"  напр. се излъчват калибрирани от операторите торсионни лъчи, настроени специално за конкретния болен човек. Тези лъчи сами отстраняват причината за някои тежки заболявания като например рака, без да се употребяват някакви лекарства. Интересното е да отбележим, че с течение на времето промените в човека, който оперира с „Церпан" или с „Форпост" налагат необходимостта от промени и в характера на взаимодействието между прибора и обслужващия го оператор. Човекът - оператор се променя, трябва да се промени съответно и прибора,  който е бил настроен първоначално за него.
         През 1982 г. обаче, при неизяснени обстоятелства умира внезапно Анатолий Александрович Беридзе - Стаховский, създателят на „Церпан". Мнозина свързват тази смърт с тайнствените въздействия идващи от уреда му за лечение, който е бил прилаган дори в правителствената Кремълска болница. Не бе ли това предупреждение към хората от страна на Самия Бог,  че оперирането с такива сили е опасно!
         Делото на Беридзе се подема от учени, като А. Павленко и А. П. Сорочинский от Украйна, Акимов и Шипов от Москва. А. П. Сорочинский е разработил торсионен генератор, който вече успешно се прилага в топлотехниката. В сътрудничество с българска фирма, чийто ръководител е Христо Стоянов, е построено торсионно устройство за отоп- ление на сгради, чието КПД надвишава 100%. Принципът на действие на тези отоплителни устройства е следният : - Генераторът на А. П. Сорочинский за торсионни полета предизвиква „усукване" (торсия) на структурата на циркулиращата в устройството вода. Това „усукване" се наслагва върху „фононите"(т. е. върху квантите на колебанията на структурата), което усилва енергията на водната химична структура и така към нея се добавя допълнителна енергия, която не се отчита в обичайните формули за КПД,  изведени в старата физика на базата набаланса на познатите там енергии - електромагнитната и гравитационната. Следователно, стойноста на КПД в тези устройства се дължи на намесата на новата форма на материята - енергоинформационната.Това е в нарушение на обичайните закони за запазване във физиката. Същият торсионен генератор се използува успешно за пречистване на отпадъчни и битови води. С него напр. се достига 100% биологично очистване на питейните води чрез пропускане през тях на отрицателно поляризирани торсионни полета, които убиват всички микроорганизми.
         В сътрудничеството между български и украински фирми и с подкрепата на българската група за теоретични изследвания в областта на торсинните полета, напр. успешно се разработват нови технологии, свързани с проблема за биобезопасността на широк кръг от електронни средства и уреди - телевизори, компютри, микровълнови печки и др.
         В човешкия мозък има два основни вида такива излъчвания, известни в науката като алфа и бета вълни. Ако тези лъчения се възпроизвеждат от друг външен източник, попадайки в човешкия мозък те се проявяват като образи, мисли и усещания, съответстващи на характеристиките, които тези лъчения притежават в естествените за мозъка условия.
         Ако построим апарат използуващ „енергията" или по-скоро информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо сьщество, отколкото като мъртъв енергиен обект. Ако ние работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога (напр. морала), той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Невярващите в Бога, неморалните, не могат да работят, създават или контролират такива уреди. Това е съвършено нов тип технология. Тя може да се прилага с успех само от морални и вярващи хора.
         Десните статически торсионни полета оказват благоприятно въздействие на биологическите обекти като например увеличават добива, ускоряват растежа и подобряват качествата на всякакви растения. Опити са правени например с торсионен генератор излъчващ на 5 м от растенията в диапазон от 1 до 512 килохерца. Резултатите са показали, че се изменя проводимостта на тъканите на растенията, по различен начин в корените и стеблата и това води до голямо плодородие.
         Създаден е многофункционален генератор на Акимов, който се използува за създаване на материали с нови физически свойства, а също и генератор на Смирнов предназначен за изследване на въздействието на торсионните излъчвания на биологическите системи.
         Аурата на много хора с повишено съзнание или в състояние на дълбока медитация може да бъде заснета и се вижда на снимки. Също така това се получава и при силни екстрасенси. Изследване с прибори на торсионните полета са показали, че торсионна аура притежават  всички тела - минерали, растения, животни и човек, като разбира се при човека е най-сложна. Тази торсионна аура може да бъде показана на екрана на компютър във вид на честотно амплитуден спектър. Един от методите за наблюдаване на аурите е ефекта на Кирлиан - своеобразно светене близо до повърхността на тялото на човека. Това светене се фиксира със специална апаратура - например кирлианфотокамера, която представлява непрозрачен за светлината ръкав, в който е поместена фотокамера. В ръкава се поставя ръката на човека и се прави снимка на кирлиановското светене възникващо около пръсти- те. Биоинтроскопията позволява да се види аурата на хора, животни, растения и по нейното състояние (ако тя е по-тънка или прекъсната, пробита, има дупки) да се съди за състоянието на дадена област, орган или енергиен възел(чакра). Торсионното поле около човек се "вижда" чрез анализиране на електромагнитното поле, което съпровожда торсионното поле. По този начин например се прави бърза диагностика на травмите на спортистите.

Заключение

         Пространството и времето са многомерни поради което съществуват паралелни светове с по фини енергии и по-различни закони например света на чувствата, света на мислите, причинния свят, духовния свят и др. Физическия свят е отражение (проекция) на света на висшата реалност, а светът на висшата реалност е безкраен, вечен, неизменен. В него отсъствуват категории като пространство, време,движение, еволюция, раждане, смърт. Информацията е формата на всичко, тя е потенциал на бъдещата енергия. Във финия святпротичат главно процеси на информационен обмен. Полето на съзнанието поражда всичко и нашето съзнание е част от него. Нивата на съзнанието са различни и най-финото от тях е вечно. Задачата на човека е да подобри енергийния потенциал на своята Душа т.е. да увеличи собствената честота на своето торсионно поле и да я приближи до честотата на тор- сионното поле на енергията на Светия Дух. В този смисъл това е енергийно очистване. Колкото повече е развит нервния център на сърцето със своята устременост към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека. Музиката, природата, мантрите, колективната медитация са мощни естествени източници на торсионни полета с дясно въртене т.е. с благотворно влияние и поради това се използуват за изчистване на чакрите. При подобряване на енергийния потенциал на човека той започва да чувствува прохладни вибрации на дланите. Това е усещане на енергийния потенциал на Светия Дух. Тогава автоматично се изменя менталното състояние и следователно модела на поведение. Само висшите нравствени постъпки се отразяват във висшето духовно съзнание което е вечно, останалото съзнание е преходно. Човек възприема информацията на Космическия разум в безмисловно състояние. Контактът между хората и Бога се осъществява чрез Светия Дух. Този най-висш Дух, обаче е много по-всеобхватен и всемогъщ от каквато и да е човешка представа за Духа изобщо.Само при сливането на съзнанието на човека със свръхсъзнанието на "Твореца" може да даде възможност на човека да твори Реалността наравно с Бога. Една много слаба и ограничена представа за "пътищата Божии" ние можем да добием чрез теорията на торсионните полета.
         Бог желае съвместното творение и радостта за всички от Неговото съзерцание. Рождението, в което частичките от всичко ще се включат в едно ще донесе радост за всички. Човек новото творение ще създаде и себе си ще претвори в безкрайността чрез възраждането свое, повтарящо се вечно. И сам, и многократно умножен, излъчвайки светлина незрима в единство слята, Вселената ще управлява. И на живота радостта на всичко той ще подарява. Бог всичко му е дал, дори от Него помисленото в бъдеще. Действителността трябва да се определя със себе си. Вселе- ната представлява мисълта, от мисълта се е родила мечта, отчасти е видима в материята тя. Когато до края на всичко стигне човек, ново начало и продължение ще открие мисълта му. От нищо възниква новото прекрасно раждане, като отразява, човешкия дух, стремежа, Душата и мечтата на човек в себе си. Човек е безкраен, вечен, в него са творящите му мечти. "В цялата Вселена една тайна съкровена да разкрие никой не успява - каква е силата, с която планът материален е бил сътворен, къде и в какво са свързващите нишки в него и в същността вселенска като цяло. И как, за сметка на какво планът способен е сам себе си да възпроизвежда?  Тогава много същности вселенски започнали да се обръщат към човека. Те и до днес към него се стремят. И днес редица хора съобщават на околните, че невидим някой от Космоса с тях говори и себе си нарича разум, добра сила. И тогава, в началото, те към човека се обръщали ту с назидание, ту с молба. И една е същността на всичките въпроси, но маскирана различно: „Кажи, как и с каква сила Земята сътворена е, с всичкото живеещо на нея, и ти от що създаден си, велик човеко?"  И той започнал да изисква отговор от Бога. А Бог не само че не отговарял - Той опитвал се да вразуми човека и молел се синът Му тоз въпрос от мисълта си да изтрие: - Мой сине, моля те, твори. На теб е дадено в земния простор и в световете други да създаваш. В реалност ще се претвори помисленото в мечтите ти. Аз за едно те моля - не се опитвай, не търси каква е силата, с която всичкото се твори. Бог се опитвал да го предпази от беди и вселенските войни да предотврати. Ако се разкрие тайната на сътворението, тогава във Вселената на другите планети би могло да възникнат форми на живот, по сила равни със земните. И двете сили биха пожелали да се изпитат една друга. И тогава би могла да започне вселенската война. По-добре принципът на творчеството (вдъхновение и сътворение) да остане в тайна.    
         Гордостта и егото спират вдъхновението и сътворението. Те карат хората да мислят да създадат нещо по-съвършено от това, което съществува. Оттам е и стремежа да се разглоби всичко и да се види как действува същността му. Те мислели : "На всяко нещо ти опознай строежа, тогава ще се възвисиш докрай". Това е причината за днешните беди и за отдалечаването от Божественото съзнание, от творчеството, радостта и блаженството.   
         Само добрите дела, мисли, думи, чистите желания способствуват за усукването на торсионните полета надясно и влияят благотворно върху всичко живо. Тогава тези полета стават особено високочестотни и информационноемки. Само висшите нравствени качества,  Вишва Нирмала Дхарма, които са основа на чистата Божествена любов, любов без причина и очакване, любов заради чистата радост и вечното блаженство, любов която е едно с Истината и Познанието - може да създава най-фините информационни полета способни да създават и управляват цели светове, те са основата на живота, красотата и хармонията и са способни да усъвършенствуват сами себе си, те са безкрайни и вечни.
         Ако Любовта във Всемира създава живота, то Мъдростта и Невинността го крепи, а Дхармата е тяхното проявление. Хармонията и Равновесието в Природата са външен израз на Мъдростта, а Радостта е усмивката на Мъдростта    Тагове:   полета,   шипов,   торсионни,


Гласувай:
5
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 31656697
Постинги: 18772
Коментари: 20308
Гласове: 27635
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930