Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.06.2017 09:47 - Пет неща, които трябва да знаете за Джордж Сорос
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 835 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 10.06.2017 10:21

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Пет неща, които трябва да знаете за Джордж Сорос
 
АП Фото / Марк LennihanAP Снимка / Марк Ленихан ОТ: MICHAEL QAZVININOVEMBER 3, 2017
 
Левият майстор на куклите Джордж Сорос не обича да бъде темата за новините. Предпочита да вентрикулира демократичните кандидати и да финансира либералната си програма зад завесата. Тази седмица Сорос бе изтеглена от сенките от унгарския премиер Виктор Орбан, който обвини милиардера, че е бил виден член на кръга от "активисти", опитващи се да подкопаят европейските държави, като подкрепят бежанците, които се отправят към континента от Средния Изток и отвъд ", според Bloomberg Business.   "Неговото име е може би най-силният пример за онези, които подкрепят всичко, което отслабва националните държави, те подкрепят всичко, което променя традиционния европейски начин на живот." Тези активисти, които подкрепят имигрантите, по невнимание стават част от тази международна мрежа за контрабанда на хора ", каза наскоро Орбан.   Сорос вече е признал отговорността за продължаването на кризата с мигрантите в Европа, като настоява, че "националните граници представляват пречка" за притока на мюсюлмански мъже, които се изливат, без да спазват правилните протоколи за сигурност. Въпреки агресивните усилия за поддържане на нисък профил, това не е първият път, когато Сорос се озова в средата на левичарската демагогия.   Ето пет неща, които трябва да знаете за Джордж Сорос:   1. Сорос инжектира милиони долари в гулаш от леви организации, включително ACLU, Център за американски прогрес и фондации на Отворено общество. Финансирайки кампанията на Хилъри Клинтън и Барак Обама, унгарският милиардер хедж фонд ускори усилията си да се противопостави както на войната срещу наркотиците, така и на държавата Израел. Социалните "сенчести мрежи" на Сорос тайно финансират леви причини, които насърчават антиамерикански настроения и подкопават политиките на САЩ за борба с тероризма.   2. Сорос има "божествен комплекс". Los Angeles Times отбелязва:   Изглежда, че Сорос вярва, че е бил помазан от Бога. "Предполагах се, че съм някакъв бог ...", писа той веднъж. "Ако е известно истината, от детството си носех доста мощни месиански фантазии, които аз смятах, че трябва да контролирам, иначе те биха могли да ме затруднят".   След като дари повече от 24 милиона долара на неуспешния кандидат за президент на Джон Кери през 2004 г., Сорос оплакваше факта, че не успя да реализира своето мото: "Ако похарча достатъчно, ще се справя". Самоувереният нарцисизъм на Сорос е ужасяващ.   "Аз съм нещо свръхестествено, аз съм нещо неестествено, аз съм много комфортно с моята публична личност, защото това е едно, което съм създал за себе си, представлява това, което обичам да бъде толкова различно от това, което наистина съм. Знам, че в моя лична власт аз всъщност не съм безкористна филантропска личност. Много съм егоцентрична ", каза Сорос пред Ню Йорк Таймс през 1994 г.   Сорос е толкова упорит, колкото е изчислен, като казва на британския таблоид: "Това е вид болест, когато смятате себе си за някакъв бог, създател на всичко, но сега се чувствам комфортно, откакто започнах да го изживя. "   3. Монетарните спекулации на Сорос са отговорни за зареждането на чужди финансови пазари. Newsmax съобщава: "Като провокативен инвеститор, Сорос поема огромен риск от спекулации с валута от около 10 млрд. Долара, като намалява британския паунд. Търговията с паунда му спечели повече от 1 млрд. Долара, но по-късно се нарича" човекът, На Англия ... "Сорос залага и срещу валутата на Тайланд, за която критиците твърдят, че са допринесли за азиатската финансова криза от 1997 г."   4. Сорос използва политическото си влияние за финансова печалба и възвръщаемост на инвестициите си. Противно на романтизирания портрет на "кървав сърдечен либерал", Сорос използва своите уютни политически взаимоотношения, за да съчетае личното му богатство. Документите във Вашингтон за свободен фар:   Докато Сорос е увеличил инвестициите си в няколко милиона щатски долара както в САЩ, така и в чужди компании, които добиват нефт и газ от шисти, администрацията на Обама е подкрепяла природния газ като по-малко въглеродно мостово гориво за "бъдеще с чиста енергия". Да предлагат стимули на компании, които използват камиони, задвижвани с природен газ, ще се възползват от Westport Innovations, компания, която преобразува дизеловите двигатели за използване на природен газ и е частично собственост на хедж фондовете на Сорос.   Политическото застъпничество на Сорос също е свързано с инвестициите му. През 2009 г. той предложи развитите страни да създадат "зелен фонд" за борба с изменението на климата в развиващите се страни, като насочват милиарди от Международния валутен фонд (МВФ) към проекти за горското стопанство, земеползването и селското стопанство. Фондът на Сорос контролира над 200 милиона долара в Adecoagro, базирана в Люксембург, която притежава стотици хиляди акра земеделска земя в Южна Америка и ще се възползва от паричната инфлация в МВФ.   Самият сорос каза: "Понякога има симбиозни моменти между политически и бизнес интереси".
 5. Сорос е главният финансист на поляризиращото примамка на Обама. Милиардерът катализира размириците на Фъргюсън, които унищожиха бизнеса и изгориха частната собственост. "Г-н Сорос подтикна протестното движение на Фъргюсън през години на финансиране и мобилизиране на групи в САЩ, според интервюта с ключови играчи и финансови записи, прегледани от" Вашингтон Таймс ". В "Таймс" се добавя: "Като цяло г-н Сорос е дал най-малко 33 милиона долара за една година, за да подкрепи вече установени групи, които окуражиха местните активисти във Фъргюсън, според последните данъчни подавания на неговия Неправителствени фондации "Открито общество" Финансовият линк от г-н Сорос към групите активисти породи възбуждащо протестно движение, което превърна еднодневното криминално събитие в Мисури в знаменитост на 24-часова национална кауза.

Five Things You Need to Know About George Soros
AP Photo/Mark Lennihanimage BY:  MICHAEL QAZVINI NOVEMBER 3, 201  

Leftist puppet-master George Soros does not like being the topic of news. He prefers ventriloquizing Democratic candidates and funding his liberal agenda from behind the curtain. This week, Soros was drawn out from the shadows by Hungarian Prime Minister Victor Orban, who accused the billionaire investor "of being a prominent member of a circle of "activists" trying to undermine European nations by supporting refugees heading to the continent from the Middle East and beyond," according to Bloomberg Business.  

"His name is perhaps the strongest example of those who support anything that weakens nation states, they support everything that changes the traditional European lifestyle. These activists who support immigrants inadvertently become part of this international human-smuggling network," Orban said recently.

Soros has already admitted responsibility for perpetuating the migrant crisis in Europe, insisting that "national borders are an obstacle" to the influx of Muslim men pouring in without following proper security protocols. Despite aggressive efforts to maintain a low-profile, this is not the first time that Soros has found himself in the midst of leftist demagoguery.

Here are five things you need to know about George Soros:

1.  Soros injects millions of dollars into a goulash of leftist organizations,including the ACLU, Centre for American Progress, and Open Society Foundations. Funding both the Hillary Clinton and Barack Obama campaigns, the Hungarian hedge-fund billionaire has advanced efforts to oppose both the War on Drugs and the State of Israel. Soros" "shadow networks" secretly finance left-wing causes that promote anti-American sentiments and undermine U.S. counter-terrorism policies. 

2. Soros has a "god complex." The Los Angeles Times notes:

It seems that Soros believes he was anointed by God. "I fancied myself as some kind of god ..." he once wrote. "If truth be known, I carried some rather potent messianic fantasies with me from childhood, which I felt I had to control, otherwise they might get me in trouble."

After donating more than $24 million to John Kerry"s failed 2004 presidential bid, Soros lamented the fact that he was unable to materialize his motto: "If I spend enough, I will make it right." Soros" self-aware narcissism is horrifying.  

"I am sort of a deus ex machina. I am something unnatural. I"m very comfortable with my public persona because it is one I have created for myself. It represents what I like to be as distinct from what I really am. You know, in my personal capacity I"m not actually a selfless philanthropic person. I"ve very much self-centered," Soros told The New York Times  in 1994. 

Soros is as callous as he is calculated, telling a British tabloid, "It is a sort of disease when you consider yourself some kind of god, the creator of everything, but I feel comfortable about it now since I began to live it out."

3. Soros" currency speculation is responsible for tanking foreign financial marketsNewsmax reports, "As a provocative investor, Soros took a huge risk of some $10 billion on a currency speculation, shorting the British pound. The pound trade earned him more than $1 billion, but he was later called "the man who broke the Bank of England"...Soros also bet against the Thailand currency, which critics say helped cause the Asian financial crisis of 1997."

4. Soros exploits his political clout for financial gain and a return on his investments. Contrary to the romanticized portrait of a "bleeding-heart liberal," Soros leverages his cozy political relationships in order to compound his personal wealth. The Washington Free Beacon documents:

While Soros has increased his multi-million dollar investments in both U.S. and foreign companies that extract shale oil and gas, the Obama administration has championed natural gas as a less carbon-intensive bridge fuel toward a “clean-energy future.” The administration’s proposal to offer incentives to companies that use trucks powered by natural gas would benefit Westport Innovations, a company that converts diesel engines for natural gas use and is partially owned by Soros’ hedge fund.

Soros’ political advocacy also tends to blend with his investments. He proposed in 2009 that developed countries create a “green fund” to combat climate change in developing countries by directing billions from the International Monetary Fund (IMF) toward forestry, land-use, and agricultural projects. Soros’ fund controls more than a $200 million stake in Adecoagro, a Luxembourg-based company that owns hundreds of thousands of acres of farmland in South America and would benefit from the IMF cash infusion.

Soros himself has said“there are occasionally symbiotic moments between political and business interests." 

5. Soros is the chief financier of Obama"s polarizing race-baiting. The billionaire catalyzed the Ferguson riots that destroyed businesses and burned down private property. "Mr. Soros spurred the Ferguson protest movement through years of funding and mobilizing groups across the U.S., according to interviews with key players and financial records reviewed by The Washington Times." The Times adds, "In all, Mr. Soros gave at least $33 million in one year to support already-established groups that emboldened the grass-roots, on-the-ground activists in Ferguson, according to the most recent tax filings of his nonprofit Open Society Foundations. The financial tether from Mr. Soros to the activist groups gave rise to a combustible protest movement that transformed a one-day criminal event in Missouri into a 24-hour-a-day national cause celebre."
Гласувай:
2Спечели и ти от своя блог!
1. bojinkata - Тоз гущер кога ще пукне?
10.06.2017 09:52
Тоз гущер кога ще пукне?
цитирай
2. zahariada - Да
10.06.2017 10:36
Този гущер е на 86 г. Има много време като Родшилд.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 36036205
Постинги: 21739
Коментари: 21563
Гласове: 30249
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728