Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.12.2018 18:27 - Информационен модел на субективните явления, базиран на нелокални квантови корелации (Артьом Михеев)
Автор: zahariada Категория: Хоби   
Прочетен: 1383 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 03.12.2018 18:28

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  събота, 17 ноември 2018 г.

Информационен модел на субективните явления, базиран на нелокални квантови корелации (Артьом Михеев)

  https://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/2018/11/blog-post_75.html?fbclid=IwAR2qVxHTuKildfXEXywbJ_ZpjWhW02RckrZ5HIGIy0I0GCY5y5v0DsZ1tV0
             image
За физическото естество на съществуването след смъртта: информационен модел на субективните явления, базиран на нелокални квантови корелации (Артьом Михеев)

"При хората, които изпитват холотропно състояние и са в състояние да го включат в живота си, обикновено не се развива своеобразно измамно възприятие, което само по себе си представлява разсеяно нарушаване на "обективната реалност". Те откриват различни аспекти от величествената картина на одушевената вселена, проникната от висш космически разум, който в крайна сметка е съизмерим със собствената им психика и съзнание. Тези прозрения показват забележителна прилика с това разбиране на реалността, което в хода на историята много пъти, често доста независимо е възниквало в различни части на света"

Станислав Гроф, "The Cosmic Game"

image

Въведение

За десетилетия на изследвания в областта на природата на мисълта и паметта, опитите да се обяснят в рамките на чистата физиология се натъкнаха на редица неразрешими противоречия. Въпреки това, има голям набор от емпирични доказателства в подкрепа на извънтелесната (aсоматична) природа на субективните явления. Тези явления отговарят на редица характеристики:

image

1. Субективният опит на въплътения човек корелира с процесите, които протичат в мозъка му (нервна система), но не е идентичен с тях.

image

2. Субективната активност зависи от характеристиките на средата, в която тя се провежда.

image

3. Налице е приемственост на тази субективна дейност при промяна на околната среда (ниво на съществуване)

image

4. Изчислителните способности, бързината на действие, обемът на дългосрочната памет, антиентропните свойства на мислене явно превишават възможностите на мозъка.

image

5. Според наблюденията на хората, които изпитват временен опит на дисоциация на съзнанието от физическото тяло, възприятието в това състояние има непосредствен характер, характеризиращо се с "пряко познание" за връзките между нещата, без участието на каквато и да било система за сигнализация. Промяната във фокуса му е почти мигновена.

image

6. Придобитият опит в изследването на трансперсоналните преживявания включва както възприемането на информация от източници, отдалечени от текущото местоположение на физическото тяло на експерименталния субект, промяна на фокуса на възприятието, както и временна идентификация с различни предмети - както "одушевени", така и "неодушевени", в хода на който е възможно да се получи проверяема информация, съвпадаща с действителните данни.

Базирайки се на тези характеристики, ние ще конструираме възможен физически модел на информационните процеси, които съставляват същността на субективните явления: памет, мислене и емоции. Този модел ще бъде базиран на две предположения: законът за запазване на информацията и основната роля на нелокалните квантови корелации при нейната обработка. Нека ги разгледаме по ред.Закон за запазване на информацията (принцип на Ландауер)Д-р Сет Лойд, в книгата си "Програмиране на Вселената" обяснява този закон по следния начин:

"Информацията може да се създаде, но не може да бъде унищожена. Въздействието върху бита информация може да преобърне значението му, т.е. да се замени с противоположно такова или да застави бита да се "превключи". При това информацията се трансформира: от 0 става 1 и обратно. И в същото време тя се съхранява: ако знаем, че преди въздействието стойността на бита е 0, тогава ние знаем, че след "намесата" неговата стойност е 1.

Съществува разбира се и изтриване - процес, който унищожава информацията. В процеса на изтриване битът с първоначалната стойност 0 остава нула, а битът със стойност 1 се превръща в 0. Изтриването разрушава достъпната в този бит информация. Но законите на физиката не позволяват съществуването на процес, който просто изтрива бита и нищо повече. Всеки процес, който изчиства бита в едно място, трябва да пренесе същото количество информация на друго място (!).Това се нарича принцип на Ландауер, на името на Ролф Ландауер, пионер по физика на информацията, който го е открил в началото на 60-те години".

Тъй като процесът на мислене е един пример за обработка на информация, ясно е, че при условията на "свързване" към едно и също съзнание (идентичност), самият този процес може със същия (и много повече) успех да се случи и извън мозъка. Най-малко заради това, че не е имал физически препятствия. В нашия случай е ясно, че в съотношението на разума и мисленето информацията трябва също да запази целостта и структурната идентичност. Възниква въпроса - за сметка на какво те могат да бъдат съхранени? Тук идва на помощ друг феномен - нелокалната квантова корелация.

image


Явлението нелокална корелация

Нелокалната корелация между състоянията на частиците, делящи една и съща вълнова функция - това е наистина ефекта от актуализиране на състоянието на една от тях относно състоянието на другата. Когато вероятностното (непроявено) състояние на първата частица престава да бъде такова в процеса на наблюдение над нея, резултатите от измерването на втората ще корелират със състоянието на първата, колкото и да са разделени в пространството.

image

Можем да кажем, че понятието за разстояние за тях изобщо не е от значение, и те са в някои отношения единно цяло, като сянката отпред и отстрани на един и същи предмет (метафората е на Дейвид Бом). Нелокалната корелация потенциално може да се реализира както на квантови, така и на субквантови нива.

image


Нелокални корелации и разум


Като се имат предвид текущите представи, идващи от теорията за Големия взрив, е лесно да си представим, че по принцип всички съществуващи във вселената елементарни частици са производни на вълновата функция, образувана от един източник. Това е някаква степен на "оплитане" (математически термин, определяем чрез интегрален израз), която свръзва всичко съществуващо помежду му, независимо от разстоянието. Може би, след толкова много години (10-15 милиарда) тази степен е много слаба и за нашето оборудване регистрацията й се намира под нивото на шума. Въпреки това, тази система (поради големия брой съставни части и модела на връзка "всеки с всеки") е много вероятно, че може ефективно да работи като едно цяло и се явява най-добрия кандидат за съхранение и обработка на информация. В действителност, това е аналог на невронна мрежа, но е много по-сложна и има несъизмеримо по-големи ресурси. Мога да го нарека условно "квантов ансамбъл" (КA). Поради наличието на достатъчно време, системата е могла да се развива в силно развита информационна структура още преди появата на материалните живи същества.

image

А сега да помислим за това: квантовите субединици, които изграждат мозъка са същите участници в дадена система, както и всичко останало, което съществува. Затова е разумно да се приеме, че освен чисто "локалните" процеси на обработката на информация, своето място имат и техните нелокални аспекти. Освен това, въз основа на съществуващи емпирични данни на трансперсонален опит се изяснява, че е вероятно мозъкът да не е техен източник, но неговата наблюдавана електрохимична активност е закорелирана към процесите, които вече протичат в КА. Смъртта (загубата на физическото тяло) е просто унищожаване на тази корелация, т.е. загубата на видимата страна на един цялостен ансамбъл. В известен смисъл изглежда, че разумът ни е "никъде" и "навсякъде" едновременно. КА с нещо напомня за "облачния сървър" в терминологията на програмистите, който позволява обезпечение на почти неограничена продължителност и съхранение на преживения опит на всяко живо същество, последователно развиващо се и еволюиращо.


image


Приложимост на КA

1. Както е добре известно, при наблюдението на нелокални квантови корелации има връзка между резултатите от експерименти с две разположени частици, но с никакви външни средства не можем да "наложим" един или друг резултат. Ето един пример: да предположим, че в две различни части на вселената има двама души, които хвърлят монети едновременно. В същото време, ние знаем, че ако при един от тях по време на хвърлянето падне «ези“, то при другия, независимо от разстоянието между тях е гарантирано да падне «тура“, както и обратното. Но никой от тях, с никакви външни средства не може да застави монетата да падне на една или друга страна, и по този начин да предаде на събеседника един бит информация.

image
Ghost Nixon 


Това е известния факт за "липсата на обмен на информация", който осигурява съгласуваност със специалната теория на относителността (въпреки че строго погледнато, тя се отнася до невъзможността материалното тяло да стигне скоростта на светлината, а също така и да се преодолее светлинната бариера, а не забраната за прехвърляне на информация по принцип като такава). Въпреки това, такава забрана се прилага само за материалната система, но това не може да се прилага за наблюдателя, намиращ се извън материалната система (т.е. съзнанието), осъществяващ колапс на вълновата функция. Така акта на наблюдение е първичен, а след това благодарение на КА се появява и неговата информационна надстройка (съдържанието).

image

2. Как става съотнасянето на личния аспект на разума с "трансперсоналния", намиращ се в КА? Вярвам, че това е осигурено от индивидуализиран акт на избор в общата информационна система на КА. Можем да кажем, че това е аналог на квантов компютър, където различни "срезове" на резултатите от работата му произвеждат механизъм на възприятие и мислене за всеки член на биологичния вид.

Така стигаме до нови определения на понятията "съзнание" и "разум" (за съжаление, дори някои невролози в статиите си произволно бъркат понятията "разум" и "съзнание", или дори ги разглеждат като синоними)

image

Разум - нелокален квантов ансамбъл от разпределени изчисления

image

Съзнание - наблюдател, актуализиращ една от възможностите за възприятие

image

Безплътна личност - съзнанието, отделено от физическата / соматична компонента

image

Мислене - обработването на информация, отнасяща се до субективните феномени на знанията и логиката, която се обезпечава от нелокалния квантов континуум (НКК), където мозъка и невроналната активност са корелиращи с протичащите в НКК процеси на обработката на информация.

Източник - rait.airclima.ruГласувай:
1Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 33204088
Постинги: 20293
Коментари: 21086
Гласове: 28878
Архив
Календар
«  Май, 2022  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031