Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.04.2017 17:43 - Диагностика на кармата Устойчивата информационна структура с името Човек Глава II
Автор: zahariada Категория: Хоби   
Прочетен: 760 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 15.04.2017 17:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 Глава II

Диагностика на кармата

Устойчивата информационна структура с името Човек

image
Съвсем неотдавна отмина времето, когато в медицински­те среди се разгаряше дискусия правомерен ли е терминът „биополе" и се създаваше поредната армия от „шарлатани" сред горещите привърженици на това твърдение.
Днес е трудно да се намерят хора, които да не знаят, че плътното физическо тяло на човека е обградено от невидими за повечето хора информационно-енергегични слоеве на полето.
Да погледнем какво представлява човек от гледна точка на биоенергетиката.
Ролята на слоевете, запълващи информационно-енергетичната обвивка на човека, техните взаимни връзки са мно­го сложни.
Преди много години, когато започнах да работя с рамкова антена, реших да погледна формата на човешкото поле. Докато ръката ми се движеше паралелно на тялото, всичко беше прек­расно - аз виждах къде свършват границите на полето - там рамката се раздалечаваше на 180 градуса. Но когато поисках да видя формата на полето над главата, се оказа, че застанал на пода, аз не можех да достигна края на полето. Качих се на стол и започнах да вдигам ръката си заедно с рамката нагоре, но рамка­та упорито не се извиваше, значи границата се намираше още по- високо.
Тогава реших да продължа тези измервания върху фантом. Нарисувах върху хартия един човек и започнах да измервам с рамката границите на полето. Ръката с рамката отиваше в края на листа, наложи се да използвам мащаб. Започнах да отчитам отклоненията на рамката нагоре отначало в метри, след това в километри, но рамката упорито отказваше да се извие. Тогава си помислих: може би полето на човека отива нагоре до края на Вселената? В отговор рамката се обърна на 180 градуса. Разбрах, че полето на човека заема цялата Вселена, нагоре и надолу от границите на физическото тяло то отива в без­крайността.
Плътността на слоевете на полето и информацията, която се съдържа в тях, са различни.
Слоят на най-плътната енергетика съдържа информация за състоянието на физическото тяло, неговите органи и се използва за медицинската диагностика.
Кармичните структури се намират в по-фините слоеве и имат много сложна йерархична зависимост. В най-близките сло­еве се пази информацията за постъпките, емоциите, чувствата и мислите на самия човек, изпитани през този живот.
По-дълбоките слоеве съдържат структурите на семейната карма, това е информацията за близките роднини по бащина и майчина линия, за децата.
Личната карма на човека, неговото поведение в предишни­те му превъплъщения са разположени на още по-фино ниво и колкото по-дълбоко лечителят може да проникне в полето на човека, толкова по-силно въздействие той може да окаже.
Но в това се състои едновременно и силата, и слабостта на кармичната диагностика. Аз смятам, че днес никой не може да достигне пълно проникване в полето на човека, тъй като всяко проникване е свързано с взаимодействие, а взаимодействието може да бъде безопасно само в този случай, ако лечителят е съвършен човек, който има чиста карма.
След като се занимавах повече от две години с изчистване на своята карма, аз знам колко много неща още не са ми подвластни. Преди всеки контакт с полето на друг човек аз про­верявам мога ли да започна лечение, и ако получа забрана, значи в моето поле има нарушения, аналогични на тези, с които трябва да се боря, и докато не ги отстраня от своето поле, аз нямам право да лекувам, защото моите деформационни структу­ри могат да навредят на болния или неговите структури могат да се преместят в моето поле и тогава аз и моите роднини ще отра­ботваме кармата на моя пациент.
Идеален лечител може да бъде само съвършеният човек, което е недостижимо в нашия земен живот, затова днес е толкова важен вторият път - пътят на знанията, който позволява винаги правилно да се използват и развиват възможностите на биоенергетичното лечение и да не се наврежда чрез неправилен контакт с полевите структури. 
Рабиндранат Тагор е казал, че да бъдеш силен и могъщ - това не значи да превъзхождаш по сила, а да умееш да издигнеш слабия до своята висота. Аз се замислих защо много лечители не са могли да предадат своя метод на учениците си? За себе си аз веднъж завинаги реших, че главното не е да развиеш уникални способности, а да умееш да предадеш информация, да научиш да я използват. Преди смятах, че много лечители не са искали да открият своите тайни, за да останат в центъра на внимание за максимално получаване на блага, после разбрах: не само не са искали, но и не са могли.
В основната си техните „методи" са били сбор от натрупани средства и техники, в които е било пропуснато главното - посто­янният стремеж към осмисляне и разбиране на света, системати­зация на получените знания за разбиране законите на живота във Вселената. Единственото изключение е бил Исус Христос, при когото лечението винаги е било неразделно свързано с разби­рането на света, което той е давал на хората в притчите, запове­дите и съветите.
Макар че в книгата постоянно става дума за изследвания, често се срещат понятията Божествено, божествени чувства, светост. Аз смятам, че колкото и да се развива науката, каквито и висоти да достигне, винаги ще съществува областта на Непознаваемото, неподвластно нито на математически, нито на логически анализ на човешкото съзнание, определяно от тези понятия.
Изследвайки граничните зони, намиращи се отвъд предели­те на логиката и официалната наука, аз използвам термини, които имат определено значение в описваната система.
Така, когато става дума за божествени чувства, всеки човек ще възприеме това по своему, в зависимост от мирогледа и ниво­то на духовност.
Но колкото по-високо тези чувства се намират в скалата на ценностите на човека, толкова по-добре.
Понятието „нежива природа" има събирателно значение и включва в себе си на първо място всички блага на материалния свят, които човек използва.
С лечебно въздействие може да се помогне на хиляди, разбирането на света може да спаси милиони хора, Това раз­биране е тясно свързано е механизма на покаянието, чието действие мога да видя по изменението на кармичните структури, Когато разбрах доколко физическото състояние се определя от състоянието на кармичните структури в полето на човека, аз се опитвах да им въздействам е помощта на най-различни средства: тези на магията, магьосничеството, средствата на народната и традиционната медицина - аз пробвах всичко, но резултатите бяха повърхностни. После дойдох до един много прост извод: увеличаването, силата на въздействие само травмира пациента, то може да даде рязко видимо подобрение, но не решава проблема кардинално. В каквато и да е обвивка насилието си остава насилие. Аз разбрах, че най-ефективно и безопасно може да бьде само едно средство, отдавна известно на човечеството - покаянието.
Влизайки в духовните структури на човека със своите програми, аз се ориентирам по своята логика, по своето виждане за света. Тъй като аз съм част от Вселената и на фино равнище контактувам с цялата Вселена, то по силата на своето несъвършенство при всеки случай аз внасям в полето на човека нещо свое.
Въздействието трябва да се осъществява само от гледна на цялото, на Вселената, а това е възможно само при работа на механизма на покаянието, когато то е насочено към душата на Вселената, а именно към Бога.
Защо към Бога, а не към цялата Вселена? Защото, когато казваме Вселена, в нашето съзнание възниква модел, притежаващ огромно измерение, в който присъстват пространството,  времето и материята. На нас ни е трудно да си представим Вселената като единно цяло. Само при извисяване на духовното начало изчезват отделните съставки и възниква усещането за Абсолютното Единство.
Когато човек мислено се обръща към Бога и моли прошка за несъвършеното, с неговата душа и тяло се извършват поразителни изменения. В този момент човек признава своето не- съвършенство, разкрива се пред този, който ни е създал, и полу­чава от него сили, за да се промени, да влезе в хармония с Вселената.
Но никакво въздействие не може да замени личния устрем на човека. За оценката на състоянието на кармичните структури аз използвам екстрасензорното тестуване, което позволява да се определи в относителни единици големината на измервания параметър.
Известните днес кармични структури можем да разделим на 2 групи:
стратегически и тактически. Стратегическите структури имат огромна енергоемкост и затова въздействието върху тях не се усеща веднага. От състоянието на стратегическите структури зависи бъдещето на човека и неговото потомство, затова всеки един опит за неправилно използване или разрушаване води до включване на тяхната защита със систе­мата за полева саморегулация, много често във формата на тежки заболявания. Основните стратегически параметри са духовността, душата, духът и изпълнеността с любов. Такти­ческите структури имат значително по-малка вместимост и промяната в тях настъпва по-бързо. Тъй като всички парамет­ри от полето на човека са тясно свързани помежду си, при въздействие върху която и да е от тях се променя значението на останалите. Днес често може да се наблюдава как някои, за да постигнат моментно подобряване на физическото състояние на човека, жертват стратегическите запаси. Има много приме­ри за подобно „лечение" в заобикалящия ни живот.
Основната задача на човека днес е разширяване знани­ята за света, стремеж към разбиране на извършващите се процеси и тяхната взаимна връзка. Необходимо е винаги да се помни, че полето на човека мигновено реагира на всяка една мисъл, емоция и ако те са негативни, то полето на човека също отговаря с мигновена остро негативна реакция. Нечувствителността на човека към фините енергии, към тяхното изкривяване, инерцията в реакцията на физическото ниво към полевите изкривявания, неумението да се разбере при- чинно-следственият характер на събитията от живота създават редица ситуации на неразбиране и невежество на физическо ниво.
Опасността днес се заключава и в това, че при всеки човек много е нараснала мощността на силата на духа, тоест силата на въздействие върху околния свят и хората. Ако пре­ди две хиляди години средното значение на силата на въздейс­твие е наброявало десет единици, в епохата на Възраждането - двадесет и три единици, в края на деветнадесети век - три­десет и осем единици, сега то достига осемдесет и осем единици и продължава да расте. Затова всяко негативно въздействие предизвиква тежки последствия.
Сред параметрите на тактическите структури много голямо значение има нивото на агресия, съзнателна и подсъзнателна.
Съзнателната агресия ние усещаме веднага и реагираме на нея, опасността от подсъзнателната агресия се състои в не­възможността да я контролираме на физическо ниво. Но поле­то реагира на нея мигновено с ответна агресия и при нарасналата мощност на въздействие ние сега участваме в невидими сражения, без да знаем за това, и жънем само тех­ните последствия.
Подсъзнателната агресия е параметър в системата на поле­вите параметри на човека, който трябва да има отрицателно значение, и колкото е повече по абсолютна величина, толкова по-добре. Това е основата на истинската доброта на човека и неговата собствена защита от чуждата агресия.
Много важна характеристика на биополето представлява нивото на включване към Космоса. Неговата величина силно зависи от етиката на човека и неговите предци и главното нарушение, което разрушава тези структури, е убийството на любовта.
Чувството на любов е многостранно и най-голямото място в него трябва да бъде отредено на любовта към Бога и Вселената, към родителите, децата, любимия човек и към себе си. Нито едно живо или неживо същество в света не трябва да бъде лишено от нашата любов. Когато разберем това и с всекидневен, ежечасен труд се стремим към това, като правдиво и честно оценяваме себе си, своите постъпки, чувства, мисли, нашият живот ще стане много по-щастлив.
Механизмът на кармата регулира единството и взаимоот­ношенията на човека с Вселената и колкото по-добре ние го опознаваме, толкова по-къс може да се окаже нашият път кьм преодоляването на днешната криза. Общо погледнато, чо­вечеството отдавна има цялата необходима информация за законите на взаимодействие в света, лаконично и блестящо изложена в религиозните Заповеди. Но ние като Тома Неверни постоянно си блъскаме главите в едни и същи прегради, като разрушаваме света и себе си, без да правим правилни изводи. Днес има възможност да "докоснем" справедливостта на из­ложените в Заповедите закони със собствените си ръце, да съединим науката с религията, за да оценим с помощта на циф­рите, езикът на които ни е толкова привичен, състоянието, до което сме довели днес света, и да се опитаме да намерим пътя кьм Хармонията на Света.
за предишната глава натиснете ТУК
Гласувай:
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 40876900
Постинги: 21940
Коментари: 21635
Гласове: 31134
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031