Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.10.2011 22:36 - Торсионните полета в теорията на физичния вакуум - Генадий Шипов Част 5
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 2743 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 29.10.2011 22:36

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
За предишната част ТУК
Биологическа материя

Опитно е установено, че гените на белтъците и гените на РНК съставляват едва 1-5% от цялата дължина на ДНК в хромозомите. Останалата огромна част на ДНК се оказва напълно излишна от гледна точка на веществено-химическия структурен подход. Тази "излишна" генетична част обаче има отношение към създаването на интегралното биополе, което в крайна сметка определя  характера на структурата на организмите, както и функциите на отделните им органи. ДНК представлява един своеобразен език осъществен чрез подреждане на материята, който е в резултат пък на торсионната матрица /първичните торсионни полета/. При точността на кодирането на последователността на аминокиселините в белтъците по странен начин е дадена възможност за промяна чрез особено увеличение на степените  на свобода във връзките осъществявани с транспортните РНК. Белтъкът представлява някакво дълго изречение, записано с помощта на 20 букви (аминокиселини). Хромозомите са конструирани не само от химични елементи, но също така и с помощта на вълнови, образни и дори естетически, които представляват паралелни холограми и във вид на хармонична цялост, подобно на музикална творба. Биологичните структури са способни сами да прочитат своята информация. Клетките разговарят помежду си, а генетичният апарат притежава безкрайно множество от езици. Белтъците на живия организъм формират съответствуващ на тяхната молекулярна структура вълново информационен портрет образуван от сумарното електромагнитно поле на клетките и тъканите на индивида. По такъв начин белтъчните структури на живите клетки генерират статическо електричество като основа за формирането на собствени информационни излъчвания в оптическия диапазон (ултравиолетов, инфрачервен и видим), както и за излъчването от макроскопичните нервни центрове и органи в радиодиапазона на свръхдългите вълни. Тези излъчвания на клетките и тъканите на органите създават сумарни енергоинформационни обвивки около човешкото тяло. Тези обвивки в съответствие с честотния диапазон на излъчване се наричат ефирна, астрална и ментална. Биологичните процеси и явления са чувствителни към състоянието на спиновите степени на свобода на атомите и молекулите, влизащи в състава на биологичните клетки т.е. съществува биологическо действие от страна на торсионните полета, обусловено от спиновете на съставните частици на органичните вещества. Усилващ ефект върху това действие оказва особената организация на мозъка, която притежава приспособена към това въздействие структура - невронната мрежа. С нейна помощ тор- сионните полета (ТП) индуцират определени образи в нашето съзнание. Собствените торсионни излъчвания на съзнанието могат да бъдат във взаимно еднозначно съответствие с характерните торсионни излъчвания на СПС (телепатична връзка между индивидуалното съзнание и СПС). В рамките на такъв "контакт" между нашия собствен мозък и ТП във физическия вакуум, в клетките на невронната мрежа на мозъчната ни материя могат да се сформират спинови структури, които да предизвикат в съзнанието на оператора, съответствуващи на информацията в СПС образи и усещания. Процесът на мислене и вземане на решения се осъществява извън мозъка, в друго измерение - в сферата на съзнанието, а нашият мозък отработва само следствието от процеса на мислене - неговият резултат. Мозъкът на човека е система за управление на физическото тяло и канал за свързване на физическото тяло със съзнанието на човека. Той обезпечава избора на нужната информация и нейната обработка до състояние което може да бъде възприето. Торсионният вакуум е първопричина за закономерностите, които определят появата на биологическата материя. Следователно органичните вещества не са резултат на биохимичната еволюция - чрез постепенно усложняване на химични съединения, а са резултат на космическа еволюция, подчинена на универсални закони.
         Човек има специални нервни центрове (чакри), които са регулатори на всички психо-физически процеси ставащи в организма. Тези центрове работят в свой диапазон от честоти. Посредством тях става енергоинформационно взаимодействие на човека с обкръжаващата среда и цялата Вселена. Съзнанието на човека е способност да променя самия себе си, нещокоето е твърде различно от обичайната самоорганизираща се система. Иначе как бихме могли да обясним духовната еволюция на човека, неговата творческа дейност и стремежа му към познание. Структурата-текст (информация) на ДНК в генома представлява своеобразен квазиезик, който притежава потенциално неизчерпаем запас от "думи". Гените не са единствено наследствени, а те отразяват и нашата личност, която създаваме във всекидневния си живот. Цялата ни симпатикова дейност също се отразява от нашите гени. Гените не са само наследствени, защото синовете на едни и същи родители могат да бъдат противоположни по характер и поведение. ДНК има базова структура от азот, захар и фосфати и когато тяхната последователност се промени, клетката отчита промяна в характера на човека. Когато водата в клетката пресъхне поради десностранна дейност фосфатът става летлив и човек става агресивен. Когато човек е твърде примирен, въглихедратите го правят летаргичен и покорен. Азотът дава равновесие и когато вътрешната енергия на еволюцията - излъчва азот към клетката, тя придобива нова форма, характерна за еволюиралото себе. Душата се грижи за нашето благосъстояние и невинност. Тя пази добродетелта и добротата в човешкия ум и ни спасява от разрушение. Всяка клетка има рецептор, който се грижи за вътрешната атмосфера на клетката посредством контрола на рецептора. Когато душата бива предизвикана от грешните действия на човек, тя въздействува върху рецептора на клетката и той в крайна сметка разстройва вътрешната среда на клетката, което променя базата данни на клетката в ДНК. Така от гените можем да разберем характера на човек. След себереализацията (самопознанието) гените се променят и настъпва пълна трансформация. Парасимпатиковата нервна система се образува от пръстените на лявата и дясна симпатикови нервни системи. Пръстените съответствуват на гени, които биват засегнати от ежедневната дейност на нашите лява и дясна симпатикови нервни системи. Всичко което сме постигнали в нашия еволюционен процес се проявява в нас чрез нашата централна нервна система. Човек може да създава биогравитационно поле и да черпи енергия от състояние наречено биовакуум.
         Живото вещество (Душата) отначало се проектира като холографски полеви образ и на базата именно на този образ, изгражда конкретното си земно биохимично тяло. Такава холограма възниква още преди раждането на цялостния организъм. Вълновия образ се запълва с материя, подобно на това, както леярската форма се запълва с отливката.
         Духът внедрява, управлява, обединява психиката с тялото, създава тяхното структурно-функционално единство. Духът превръща психиката в телесно единство. Пак той - Духът разединява психиката и тялото в момента на умирането.
         Десните торсионни полета действуват на човека положително, ако не превишават някакъв праг на чувствителност. Външното торсионно поле поляризира вакуума в района на главата и предизвиква спинова поляризация на елементарните частици на мозъка т.е. спиновете на частиците се ориентират по външното торсионно поле. Тази външна информация се преобразува от мозъка в неврохимични и хормонални процеси. Сред химичните системи, които се регулират от хипоталамуса има голям брой невропептиди, включително добре известните днес ендорфини, които имат съвършено сходно с опиума успокояващо и обезболяващо действие. Невропептидите са дуалистични: понякога се държат като хормони (химични вещества, които предизвикват изменения във функционирането на организма), а понякога като невропредаватели (химични вещества, предизвикващи изменения във функционирането на главния мозък).  Когато действат като невропредаватели в главния мозък, невропептидите обезпечават откриването на нови невронни пътечки. Става съществено увеличение на количеството информация, която се обработва за единица време. Едно голямо изхвърляне на невропептиди може да се възприема като озарение. Когато невропептидите напускат главния мозък и започват да действуват като хормони, те взаимодей- ствуват с всички важни системи, включително и имунната. Повишената активност на невропептидите предизвиква повишена съпротивляемост на организма срещу болести, вътрешно усещане за "добро самочувствие" и изблик на надежда и радост в болния. С други думи, колкото се подобрява нашата способност за обработка на информацията, толкова се подобрява и съпротивляемостта срещу заболяване. Невропептидите проникват във всички течности в организма (кръв, лимфа, цереброспинална течност и др.), а също и в междините междуневроните. Огромно значение има емоционалната окраска на нашите думи. И ако речта ни е ласкава (създадените от речта торсионни полета са десни), то в мозъка ни се отделя повишено количество невропептиди, които по-нататък сами ще свършат своята работа. По този начин човек разполага с възможност за въздействие върху собственото си излъчвано торсионно поле: чрез ритмичност на дишането, вътрешна настройка, контрол над мислите, йога.   
         Душата контролира всички жизнени процеси в нашето същество-например движи сърцето чрез автономната нервна система, центровете от лявата ни страна захранват емоциите, а от дясната - физическата и умствена дейност.  
         Торсионната матрица на хората има свойството да се дели подобно на спираловидната ДНК в ядрото на клетката. Биологичните клетки имат качеството да се делят, като всяка нова част има същите свойства и структура както и началната клетка. Освен това разделените части на торсионната матрица, които са идентични на първоначалната, имат свойството "да се обличат" веднага във "физическа обвивка" идентична на оригинала и имайки същите негови качества.

Влияние на торсионните полета (ТП) върху невронните мрежи
         Малки възбуждания вследствие външни торсионни полета водят до големи изменения на вътрешните параметри. ТП влияят на спиновите структури, а те на биохимичните реакции. Сложната спинова структура притежава свойството памет поради нестабилност на спиновите степени на свобода. Тя се явява приемник на ТП при достатъчна лабилност на спиновете, а също и предавател на ТП. Затова при осъществяване на взаимодействие на 2 сложни спинови системи е трудно да се определи едната система като приемник, а другата като предавател на информация. Вследствие на взаимодействието изменения стават и в двете системи едновременно. Режимите обезпечаващи спинов резонанс на някои ядра имат голямо влияние върху биологичните обекти. Измененията в състоянието на ядрените спинове се предава на нивото на биологичните клетки. ТП чрез състоянието на спиновата подсистема (някои от съставляващите на неврона) могат да влияят на цялостното състояние на неврона и по този начин да оказват влияние на процеса на асоциативна памет, образно мислене при човека или рефлекторна деятелност при животните. Биологичното състояние на неврона обратно влияе на състоянието на спиновите подсистеми на неврона и поражда съответно ТП. От някакво начално състояние невронната мрежа еволюира в устойчиво крайно състояние, определено от величината и разпределението на връзките между елементите на невроните. Тези връзки могат да се организират в процес на "обучение на невронната мрежа"  или запомняне, така че крайното състояние на невронната мрежа да съвпадне с предварително зададено състояние. Някакъв образ във вид на зададено състояние на невронната мрежа се запомня като се записват връзките между елементите и след това може да бъде възпроизведен този образ във вид на крайното състояние на еволюиране на невронната мрежа. При това е достатъчно да имаме незначителна част от информацията за образа за да може той да се възстанови. За възникване на връзки между две отделни невронни мрежи (на отделни хора) чрез торсионно поле е необходимо да бъдат близки състоянията на невронните мрежи или казано другояче точките представляващи състоянията на невронните мрежи в конфигурационното пространство трябва да бъдат близки. Например на екстрасенса е достатъчно да приеме състояние само напомнящо с нещо състоянието на обекта и след такова непълно задание невронната мрежа на екстрасенса ще бъде приведена в необходимото състояние по механизма на асоциативната памет - изменения стават и в двете взаимодействуващи системи - невронните мрежи. Силно и дълго емоционално напрежение например ще се предаде на близките и обкръжаващите хора. Телепатична връзка особено добре се удава между роднини с генетично сходство на техните мозъчни структури. Действията в психофизическата област - например психо-кинеза, телепатия, материализация на обекти и др. - това е способността да се формират с усилията на волята особено ефективни торсионни полета, които осъществяват съобразно мисъл-формата деформация на структурата на пространство-времето в желаното място. Колкото по ярък е образа в съзнанието на човека толкова по-силно торсионно поле се излъчва и се образува по устойчив фантом-идея, който реализира идеята. Особена роля впроцеса на обработка на информацията има предната област на лявото полукълбо и задната тилова част на дясното. При медитация става включване на допълнителни невронни вериги. Измененията в предната част на лявото полукълбо в Тета-1 диапазона (4-6 херца) е свързано с положителни емоции и активиране на подкоровите лимбични структури.

Биорезонансна диагностика и терапия

         У всички живи и неживи същности има свой диапазон на излъчване. У всеки орган на човека има собствена честота. Човешкото тяло има мрежа от меридиани - канали по които тече загадъчна енергия - потока на живота съединяващ  човека с Космоса. Когато каналите за получаване на информация се нарушат, някои  клетки започват да работят сами за себе си. Те загубват връзка с външния свят и не получават команди от мозъка. Собствената им честота на колебание се измества и се наслагва на колебанията на клетките на друг орган предизвиквайки "повреди" и там. Всички тези невидими канали за връзка с външния свят работят с електромагнитно излъчване и следователно електромагнитната вълна може да възстанови нарушената връзка. На меридианите както е известно има множество биологично активни точки. Всяка точка носи отговорност за органа на когото съответствува и "вижда" в пределите на своя диапазон. Електромагнитната вълна със зададена честота на колебание съответствуваща на колебанието на органа преди увреждането му му помага да се възвърне в нормално състояние. По-силната вълна подтиска патологическата и тя постепенно угасва отстъпвайки място на зададената. Болният орган постепенно се нормализира привеждайки в съответствие и увредените клетки. По биологично активните точки с помощта на приемник и компютър се намира така наречената "увредена тъкан" като предполагаемите диапазони се изобразяват на монитора. Достатъчно е информацията за излъчванията на органа да се пренесат на подходящ материал-вода, късче захар, вазелин, глицерин, магнитна лента и др. Например водата преструктурира своята кристална структура и я прави подобна на това което е "снел" компютъра от биологично активните точки. Сега водата излъчва тези честоти и се осъществява точен резонанс към органите и системите. Доколкото ние се състоим от 90% вода, болните клетки възприемат тази честота и оздравяват. Това е метода на лечение на немския учен и изобретател А. Фол. Апарата на Фол позволява да се изяви алергена, да се тестуват зъболекарски материали за съвместимост с организма. Човек може да се лекува като слуша музика - например алкохолиците. При лечението по този метод процеса на оздравяване е свързан с "развъртането" на болестта по обратна временна ос - тя отстъпва преминавайки пред всички стадии на заболяването в обратен ред, давайки възможност да се узнаят и другите слаби места. Та нали когато се е развивала болестта в процеса на информационните сривове са били включени и други органи. При биологически нормално енергетическо състояние на акупунктурната точка възниква равновесие между диагностическия ток (на прибора) и противостоящия му собствен потенциал на меридиана и свързаната с него тъкан на органа. Ускорение на химическите реакции се наблюдава при възпалителни процеси, което се отразява в повишаване на показанията на прибора. При развитие на дегенеративни изменения в органа, разрастване на съединителна тъкан - скоростта на химическите реакции се забавя което снижава показанията на прибора. По реакцията на организма в група активни точки може да се определи наличие на патологичен процес, алергична реакция на определени медицински препарати и хомеопатични препарати назначавани от лекарите. Увеличаване на показанията над нормата 50-60 свидетелствува за ускорени химически процеси дължащи се на инфекция, токсини (от ендогенен или екзогенен характер), алергени, в резултат от претоварване на централната и вегетативни нервни системи. Вследствие усилена компенсаторна функция необходима за нормална жизнедеятелност на даден орган вследствие заболяване на друг става претоварване и това се отразява в снижаване показанията на прибора. Бавното падане на стрелката (увеличено съпротивление в точката) е признак на хронично заболяване и на хроническа стресова реакция на органа (образува се доминантно състояние на скрита възбуда в кората на главния мозък,което нарушава вегетативната инервация на органа). Бавното повишаване на стрелката - свидетелствува за "умора" на органа и за функционални нарушения.   
Следва....
Тагове:   полета,   шипов,   торсионни,


Гласувай:
5
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 28682426
Постинги: 16600
Коментари: 19586
Гласове: 26260
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031