Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.03.2011 19:59 - Теория на енергийния обмен (С.Мавров) Част 1
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 2387 Коментари: 0 Гласове:
2Теория на енергийния обмен 
Спас Мавров

Продължение...
ЧАСТ ПЪРВА
МЪЖЪТ... ЖЕНАТА. .. ПОЛЪТ

Във Вселената съществува само един Храм
и това е Тялото на Човека. Няма нищо
по-свещено от тази Висша форма.
Когато поставяме ръката си върху човешкото тяло,
ние се докосваме до Небето!
Каралейл
Без Вяра Науката губи своята хуманност!
Без наука Вярата води до предразсъдъци и духовна слепота!


Удивително е как съвременната наука вниква в дълбините на материалните структури, на атомно и податомно ниво, извежда и доказва смели хипотези за взаимовръзката между микро и макро структурите, разчита сложните химико - физични процеси извършващи се в тях и в същото време не обръща достатъчно внимание на строежа и енергийните процеси в човешкото тяло. Доказва се, че дори любовните емоции пораждат или са следствие на химични процеси, а не се разглежда половият апарат като структура носеща енергиен потенциал и обмен, Въпреки показателното изразходване на огромни количества енергия при полов акт.
Дребните науки отдавна са въвели на поклонение двата символа на пола - фалоса и йони - мъжкото и женското начало. За разлика от нас те са знаели един много сериозен проблем - енергийното влияние на половия обмен и следствията от него, както за двойката така и за тяхното бъдещо поколение. Именно тук е извечната тайна на зачатието във физическия свят. Мистичните зачатия, когато Богинята - Майка ражда сама своя Син, а после зачева от него или когато бог Атум опложда семето си в устата си, разделя го на две и от тези части създава бъдещите хора, не са религиозна фантастика, а знание кодирано чрез религиозната символика и догма.
Всички митове са верни.


Догмата на една религия или мит не се променя никога - тя е табу. Ето едно наистина сериозно основание да разберем защо религиите така упорито бранят догматичните си тайнства. В тях се съдържа есенцията, най-важното, концептуалното знание. То не бива да се променя докато не изтече цикълът на развитието. След това идва друг Бог и дава нов догма.

Нима днес хората знаят, освен посветените, че първият пророк на Религиозно-философските системи на Пета Коренна Раса - РАМА - носи едно от имената на огъня?Съзнава ли се , че това е изключително важен код за времето на промените в енергиите на космоса наречен АГНИ или ВОДОЛЕЙ? Това е заложено в името на пророка и Бог на нашата Коренна Раса - Рама, първожрецът на друидите, Вождът на Арийската раса. Ще сбъркаме ли ако наречем единият от четирите сезона на нашата планета вместо Летен - Огнен, влагайки в името информация за състоянието на температурните промени в атмосферата и планетата?Така както посветените са вложили информация за днешните дни в името на пророка на арийците.
Ако разгледаме конструкцията на кое да е животинско тяло не можем да не останем поразени от изключително точното, математично и механично конструиране на скелета, сухожилията, вените, дори мастните депа осигуряващи хранителен запас в резерв.

Човекът е бил създаден по подобие и образ на своя Бог - Отец, според всички дребни предания и легенди. Имало е образец. Символичен или директен ние нямаме право да подминаваме тази информация с лека ръка, защото никой не създава легенди заради самия себе си, а още по-малко другите ги превръщат в религии. Определено не можем да говорим за свободна еволюция в тялото, защото да преминеш през циклите на еволюцията /като зародиш/ на видовете, все още не означава, че Адам не е бил съобразен с Третото творчество на земята - животинското царство. Това са етапи. Адам е върхът на животинския етап и съдържа всички дотогавашни достижения на Твореца или Творците. Освен това Адам от Библията е едва Петият Адам на творчеството. За Първият и Вторият ние дори нямаме идея какво е представлявал той и още по-малко как е изглеждал.

Така или иначе Адам е създаден със съвършена архитектоника на тялото. Не е роден, а е създаден, защото родилата го трябва да роди и Ева след това. А Ева излезе из Адам. Кой се е замислял сериозно над тази ясно подадена информация?
Най-съществената разлика между двамата е половият им апарат и вторичните белези у жената, но те са подчинени на принципа за естествена взаимност. Необходимостта жената да обезпечи, както утробно така и след раждането, битие на детето е довело до изменение на функциите на вторичните полови белези. Явно е обаче създаването на половия апарат на Ева за естествена пригодност към половия апарат на Адам. С кого е бил съобразен обаче мъжкият, на Адам, след като той все още не е бил поискал Ева, остава открит въпрос, на който нито теолози, нито теософи, нито някой друг представител на езотеричните науки е дал окончателно обяснение. Дори Е. Блаватска, с нейното сериозно и разширено тълкуване на половите символи от древността, както и техните знакови носители, не отговаря достатъчно категорично и еднозначно на този въпрос. Фалическият култ съществува едновременно със съответствуващият му женски символ - Йони. И двата символа са проекция на формалното, физическото развитие на Четвъртия и Петия Адам. Ако си позволим да разширим въпросите на пола до предхождащите прояви на Адам ще достигнем обезателно и до Свещеното зачатие, при което още нямаме наличието на полови органи, най-малкото на втори такива.
Търсим ли тайната на Зачатието трябва да започнем от тук - от анатомичната характеристика на двете полови системи, на нивото на еволюционното развитие в Пета Коренна Раса. С други думи в периода на физическите хора създадени в предходните Коренни Раси известни ни като Праотци на човечеството - Адам и Ева. Техните тела независимо от известни различия са структурно напълно еднакви с тези които притежаваме ние - днешните хора


ГЕОМЕТРИЧНА И АРХИТЕКТОНИЧНА СТРУКТУРА НА ТЯЛОТО
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Разгледани в архитектоничен и геометричен план двете тела, на мъжа и жената, се различават, както казахме, само по минимални физиологични отклонения във формата, но не и в структурите. И двете тела имат абсолютно еднакви скелетни системи, мускулни групи и пълни аналогично повтарящи се органи, включително жлези, нервни мрежи мастни депа и всички други характерни детайли. Виж рис 1. Всичко, което притежава едната система го притежава и другата като отклоненията са в рамките на половите характеристики отнасящи се до социалните функции формиращи външната структура на цялото. И най-задълбоченият анализ на тези системи не дава никакво основание да смятаме, че някога е имало каквато и да е разлика. Особено в скелетите , където за съжаление не откриваме липсата на „ребро Адамово", което според свещеното писание на евреите е послужило за създаването на Ева. Този факт още веднъж доказва по-голямата вероятност от употреба на думата със значение „половин", а не на ребро, на костта намираща се в тялото на Адам. Понятието се използва и с двете значения в иврит.
Указанието за създаването на човека по образ и подобие на Бога недвусмислено говори и за наличието на образец.
 
Дарвин има своята научна правота в изводите си за естествената физиологична еволюция на видовете, но съжденията му не дават никаква информация за първотворчеството, за образеца, за началото. Единствено факта , че анатомичните конструкции на животинското тяло съответствуват на Човешкото не е достатъчен аргумент за да приемем идеята за естествената еволюция на видовете един от друг, защото задължително стигаме и до Първопроизходът на животинския свят. Абсурдно е да твърдим, че той е произлязъл от Растителния. Нито един растителен вид или дори екземпляр не носи в себе си достатъчно доказателства за възможността да е еволюирал до животно. Съответствието между костните и мускулни системи между органите и групите в тялото между човека и животното не се вписва никъде в растителния свят и неговите физически характеристики.
Въпросът с еволюционното циклично преминаване на плода в периода на ембрионалното му развитие доказва връзката между животното и човека, но не дава и намек за растителния свят. Защото да преминеш през тези цикли все още не означава, че при сътворяването Адам не е бил съобразен само с Третото царство на Земята, животинското. Ако това са само етапи, на които човекът е своеобразен връх, тогава той би трябвало да съдържа всички дотогавашни достижения на еволюцията и творчеството на своите създатели. Приемем ли, че Дарвин има известно право в своята хипотеза за произхода на видовете, защото тя определено не е теория, то ние искаме да попитаме по какъв начин земното животно, което и да е то, е дало семето си на водното животно, което и да е то и се е получил естественият мелез - земноводното?

Ако приемем, че земноводното е чист мутант, то тогава видовете, каквито ги познаваме днес са мутанти на нещо първично, изначално - кое е то като вид и подобие?

Според хипотезата на Дарвин всички видове са чиста, отработена в еволюцията мутация - нещо противоречащо ако не на друго то поне на един факт - фоликулната течност около яйцеклетката на човека има соленост каквато е била тази на праокеана - защо тя не се е променила след като основната същност на ДНК се е променила така драстично, че е дала различните видове, упорито бранейки през хилядолетията тяхната видова памет. Казано с две думи:Кой е първоизточникът на видовете?Каква е приемствеността на хромозомите между видовете? И най-после:Ако хипотезата на Дарвин е дори само за един вид, а тук тя би трябвало да бъде най-точна. Тогава защо не еволюират вирусите - най-бързо разбиващият се вид?С какво по-конкретно е свързана или от какво най-бързо се влияе еволюцията на видовете?Дори само от позицията на огромните постижения на генетиката днес и нейните изводи, тази хипотеза става все по-несъществена и не отговаря на много от въпросите свързани с хромозомната съвместимост на видовете -хибридността при животните.

Но това са въпроси на друга тема и ние ще се спрем на тях в специалната теория на енергийния обмен.

Адам е създаден със свършена архитектоника на тялото си. Тяло, което според преданието е било изкуствено разделено на две. Еволюционно това може да означава само едно -разделяне на цялото на две напълно еднакви същества - възможността за този процес се потвърждава от всяка полова и соматична клетка.
Половият им апарат е предназначен за взаимност, а вторичните полови белези при жената са съобразени със следствието от тази реализирана взаимност. Още преди да хрумне на Бог-Отец да повтори експеримента си с това ново за неговата работилница животно. Тогава защо е направил на Адам полова система още повече в такъв вид?В интерес на истината женският полов апарат е далеч по-съвършен от хигиенна позиция, дори функционална, защото е прибран дълбоко в тялото и е съхранен, предпазен от случайни интервенции. Адам е направо беззащитен.
Ако си позволяваме да разкрием частица от тайната на зачатието, на все още забулената творческа  Светая Светих, то според нас трябва да започнем именно от тук-от анатомичната характеристика на тези две системи, от последващите взаимността следствия и най-вече от енергийните обмени които настъпват у двамата при интимна близост.
Следва...
За предишната част ТУК


Тагове:   обмен,   мавров,   енергиен,


Гласувай:
2Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 36474255
Постинги: 21875
Коментари: 21615
Гласове: 30418
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031