Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.09.2010 22:09 - Телепатията. Свят без конвенционална комуникация. 3 част
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 1577 Коментари: 2 Гласове:
5

Последна промяна: 09.09.2010 22:39


За предишната част натиснете ТУК

Елементът информация в техниката и в биологията

В техниката информацията е безкрайността на крайните величини, а в психиката информацията е областта на осъзнатата безкрайност. Ако в техниката не може да съществува елементът информация, по-малък от единица, то в психиката на разумното същество въобще не може да съществува елементът информация, равен на единица. Всеки елемент информация в психиката винаги е по-малък от единица (защото всяко наше знание е получено на основата на приблизителни знания за истината).

Закон за съхраняване на информацията в кибернетиката, биологията и психиката

Количеството информация за определен обект не се променя ако:

1.  Обектът не претърпява никаква промяна.

2.  Обектът претърпява различни промени, но се възприема само определена информация.

3. При всякакви претърпени от обекта промени се възприема и използва информацията в цялата й пълнота.

Човешката психика е способна активно да възприема информация даже за сметка на интересите на физиологичното развитие. Всяка информация, получена от машина, има за машината безусловен, абсолютен характер. Човекът осъзнава, че всяка информация, получена от него, и всички знания, придобити на основата на тази информация, имат само относителен характер. Той се задоволява с тях само доколкото те му позволяват да се движи напред и по-нататък.

Всяко тяло, всеки комплекс от енергийни импулси носи в себе си определено количество информация. Каквито и изменения да претърпява обектът, първоначален носител на информация, самата информация, нейното количество не се променя.

Например, хвърлен е камък във водата. Докато е летял, този камък е пренасял информация за това, че някой е положил усилие да го хвърли. Камъкът е потънал, а във водата са се образували вълни. Информацията за събитието са приели вече вълните. След време те също са се успокоили, оставяйки следа върху пясъка. Тази информация за събитието преминава от един носител към друг. Тя е напълно достъпна за обикновените ни възприятия, когато неин носител са процеси (летенето на камъка, разпространяването на вълните). Възприемането на информацията се затруднява, когато тя е локализирана, когато придобие статичната форма на "следа" (отпечатък върху пясъка). Възприемането на конкретната информация е крайно трудно или е въобще невъзможно щом започне наслагване на нови "следи". Ала невъзможността да бъде възприета, не означава изчезване или унищожаване на информацията. Сега, разглеждайки песъчинките по брега, правим извода, че вълните много пъти са били пораждани от различни причини - от вятър, от падане на камък и т.н. Безспорно е, че информацията остана в цялата си пълнота, но вече се възприема комплексно, като нещо доста вероятно. Друг пример. Смъртта е настигнала индивида, тоест всички потенциали на клетките му са изчезнали. Къде се е дянала енергията, която е била натрупана от живите клетки? Може да допуснем два варианта:

1.  Всички видове енергия, осигуряващи жизнената дейност на организма,  са   се  трансформирали   в  завършен   вид,   в топлина.

2.  Всички те са били излъчени в околната среда.

Кое от двете е истина? Много са доводите в подкрепа на втория вариант, много малко са доводите в подкрепа на първия. След прекратяване на жизнените дейности максимално количество енергия се излъчва в средата. Това излъчване се нарича некробиотично. То (като всяко излъчване) носи в себе си информация какво е представлявал излъчващият обект. Тъй като подобно излъчване има вълнови характер, можем да предположим, че собственото му време при V=С е ранно на нула. Следователно изпратената чрез некробиотичното излъчване информация остава като пресована, затисната в полето. За продължителността на съхраняване на импулса, носещ биологичната информация, ще кажем още веднъж, че той практически не заглъхва, тъй като всеки организъм се явява негов ретранслатор, подхранвайки този импулс с допълнителна енергия. По общото поле не е само склад на информация, а също мощен източник на енергия, който насочва и организира цялостно развитието на биосферата.

Ретроскопията като следствие от закона за съхраняване на информацията

Елементът информация в психиката е винаги по-малък от единица. Процесите, протичащи в подсъзнателната сфера, помагат за допълването на общата картина на получената информация с отделни детайли. Те не само са в състояние да синтезират в единен образ разединените, понякога "осакатени" от времето, пространството, от взаимодействието с други импулси детайли, но също в значителна степен могат да допълнят недостигащите елементи за сметка на "собствените усилия". По този начин даже когато живото умира, излъчената от него информация може да се "върти" в общото биомагнитно поле на планетата неограничено дълго дотогава, докато не се съедини с организъм, оказал се в състояние да я възприеме и да я обработи.

Праната като носител на информация

Казаното до тук още не доказва, че е възможно внушение на мисли. За целта трябва да се покаже, че е възможно да се предава информации в енергетичните комплекси, при това без съществени деформации.

Както показва Кирлиан, при силни емоции визуално се наблюдава изместване на честотата на излъчване към синята част на спектъра. Едновременно с това с рязък скок се повишава и мощността на излъчването. Известно е също, че въздействието върху отделни участъци от мозъка с електрически ток предизвиква зрителни и слухови усещания, чийто характер зависи от честотата на колебанията. Следователно може да се направи изводът, че вълни с определена дължина, излъчвани от един организъм и отразяващи действителни изменения в неговата физиология, попадащи посредством вълноводите на Канарк в ЦНС  могат да предизвикат аналогични усещания, макар във физиологията на приемащия организъм да не съществуват обективно процеси, съответствуващи на тези усещания. Очевидно праната, преработена от организма, не е някакво безформено образувание. Тя винаги носи в себе си информационно натоварване, което може да бъде прието и обработено от друго лице. И след като подобна информация е "записана" на молекулярно и даже на атомно раннище (възбуждат се именно тъждествените във всички живи организми атоми и групи от атоми) то информацията се предана без да се деформира.


Общото биомагнитно поле, като склад за съхраняване на информация

Колкото и да е голяма, паметта на една кибернетична система винаги ще бъде ограничена. Според степента на важност за живото същество и обществото изобщо цялата информация може да бъде разделена на три типа:

1.Информация, изискваща незабавна обработка и вземане на решение, от което следва претворяване на това решение в действие.

2.  Информация, която ще изисква обработка в близко време в интерес на по-нататъшното развитие.

3. Информация, която няма практическо значение, възприета е просто защото е предадена от някого.

Ако създадената от нас кибернетична система е тъй съвършена, та да може да разбере, че при недостиг на памет е по-важно да съхрани само информацията от първите два типа, тя би освободила за тях паметта, запълнена с информация от третия тип. В течение на времето това вече няма да е достатъчно дори за информацията само от първи тип. Тогава промените в околната среда ще протичат незабелязано за нея, което би довело до гибел самата система. Какъв е изходът? Какви качества трябва да притежава тя, за да оцелее?

За целта е нужно системата да бъде снабдена с предавател и да бъдат поставени ретранслационни станции, за да не затихват излъчените сигнали в пространството и времето. Само при такова условие нашата кибернетична система би съхранила необходимата й информация, като я излъчва и приема отново когато и е нужна, като се настройва на собствената си вълна.

Половината от книгите, съхранени в библиотеката "Ленин", не са докоснати още от човешка ръка. Сега ние съхраняваме информация в предмети (книги, магнетофонни ленти, киноленти и др.). По всеки предмет има ограничени размери и не може да бъде превърнат в склад с безкрайно голяма вместимост, следи като даже  планетата   ни  е  с ограничени  размери.   Но  ние осмисляме собственото си развитие в безкрайността на времето. Затова рано или късно ще ни се наложи да се обърнем към полето,  което  притежава  безпределни  размери.   Ще ни  се наложи да  се  научим да  съхраняваме  информация  и да  я получаваме  от общото  биомагнитно  поле  без  помощта   на каквито и да било механични приспособления. В противен случай бихме спрели развитието си, просто защото няма да можем да се справим с нарастващия поток от информация. Нито ще има къде да я съхраняваме, нито ще успяваме да я обработим преди да е остаряла.

В процеса на еволюцията живите същества са развили у себе си способността да освобождават паметта си за нова информация не само по пътя на "изтриване" на старата, но и по пътя на нейното изпращане в общото поле, за да може в случай на необходимост да си я "спомнят", като се настроят на собствената си, излъчена някога поради ненужност информация. Тази дейност е толкова важна и практически необходима, че трябва да бъде поставена под контрола на съзнанието.
Следва продължение

П.П. От мен:
Искам да ви кажа, че ако ние се постараем да получим това познание и способности, можем да променим много в сегашния си живот. Така или и иначе, това предстои да се случи. Всичко изградено от тази цивилизация като обмен на информация ще стане излишно. Със силата на мисълта ние ще ходим навсякъде и ще виждаме всичко , което ни интересува. Ще забравим за телефони, сателити и др.
Не бива да забравяме, че и сега има хора, които строго са контролирани, поради тази им способност. Но, ако сме повече, няма как да ни надвият. Има места по света, където хора под натиск влизат в други информационни нива, за да дават сведения на тези, които управляват света. Акашовите записи!

Гласувай:
5
0Спечели и ти от своя блог!
1. liliyanaandreeva - Военните вече са разработили психотронен телепатичен компютърен симулатор на психо-
10.09.2010 08:09
емоциите ни. Той се казва СРС ( специални разузнавателни средства ). снего може да се четат мислите на всеки човек и могат да се правят тайно внушения. Хората знаят за това и е т.н. "Обществена тайна ".Телепатията е най-старото и най-гнусното престъпление на човека.Тя нарушава функцията на жлезите с вътрешна секреция и затормозва метаболизма на вътрешните органи. Затова са увеличени болестите в нашето съвремие.Докато човекът не е ползвал телепатия, хората са били здрави и дълголетни.След това започват да боледуват.Това се казва в митологията на всички народи.
цитирай
2. zahariada - :Re))1 Благодаря!
10.09.2010 10:57
Въпросът е и ние да го можем.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30223586
Постинги: 17788
Коментари: 20111
Гласове: 26998
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930