Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.08.2010 21:41 - Диагностика на кармата. С.Лазарев. Глава 3 ( трета причина)
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 8444 Коментари: 9 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
За предишната причина ТУК   

 
Трета Причина

 

Всяка една фраза е информационна групировка. „Дума­та не е птиче", а програма, организъм, който взаимодейства в полето с другите програми. Когато четях в древноиндийската философия, че най-ус­тойчив е духът, а тялото е илюзия, аз не можех да повярвам в това. Мисълта на Лаоцзъ, че всичко слабо, беззащитно побеж­дава твърдото и здравото, също ми се струваше метафора. Работейки с духовните методи на лечение, не бе възмож­но да не бъда поразен колко голяма е зависимостта на тялото от духа, от биополевите структури. В бита си ние често си поз­воляваме да говорим лошо за хората, за себе си, за съдбата си. Оказва се, че този навик разрушава зъбите на човека. Аз изследвах десетки случаи и открих, че най-опасно е злословието по адрес на роднини, близки, пожелаването на зло на близ­ки хора. Към тези нарушения се включват кармичните прог­рами на родителите и миналите въплъщения, но особено опас­но е недоволството към самия себе си. Причината за пародонтозата е злословието по адрес на бащата, обременеността на кармата и неправилното хранене. Емоционалното балансира­не и понижаване на подсъзнателната агресия се активизират от редовното използване на зеленчуци, както и ефектът от фитотерапията се определя на първо място от това, че тя въз­действа върху духовните структури, също както и върху физическите. С какво са опасни злословието и лошите мисли?

Когато ние мислим за някого, възниква енергиен мост между нас, и с този човек, за когото ние мислим, върви обмя­на на информация и енергия, затова всяка една негативна мисъл е енергетична атака и може да причини вреда. Даже вътрешното съгласие със злословещия човек може да бъде опасно. Злословието, лошите мисли за хората - това нанася травма на човека, за когото злословят, и съответно разрушава собствените кармични структури. Думата усилва всяка прог­рама. В днешно време енергетиката на Земята е такава, че даже недоброжелателната мисъл за човека е достатъчна да му нанесе вреда. След анализа на многобройни факти стигнах до извода, че преди няколко столетия човечеството е започнало активно да се отдалечава от принципите на хармонията на света и сега информационното поле на Земята е претоварено с негативни програми. Когато човек мисли за някого не особено добре, става включване към общите негативни кармични сло­еве и даже без да иска нещо лошо, може да нанесе вреда. Ние атакуваме и се убиваме един друг подсъзнателно, често без дори да подозираме това. Извършва се лавинообразен процес на самоунищожаване, който не изисква даже включване на отрицателни емоции, достатъчен е вече натрупаният от чове­чеството отрицателен потенциал. Затова днес е малко да бъ­деш добър и да не вредиш на никого, нашето подсъзнание е толкова деформирано, че даже ненанасянето на вреда е не­достатъчно условие за запазване на душата и тялото ни. В днешните условия главното за оцеляването е съзнателната це­ленасочена работа по промяната в самите нас. Не е достатъч­но да бъдеш просто добър, трябва да бъдеш активно добър. Всеки човек, добър и порядъчен, има шансове да загине, без да споменавам тези, които нарушават висшите закони. Идеалите и заповедите, с които хората са живели хиляди години, сега са забравени, отхвърлени са на втори план, зато­ва човек трябва съзнателно и активно да работи за възстано­вяване на духовността, хуманизма, разбирането за хармони­ята на света. „Обичайте враговете си" - този призив към ду­ховната същност на човека не отговаря на енергетичния удар с удар. Задачата на етично грамотния човек е никога да не допуска негативни чувства в подсъзнанието си.

Човекът, който започва деня си с пожеланието: „Господи, дай на моите близки и познати здраве, а на мен търпение", блокира себе си за много нарушения.

Ето пример за това как действа една-единствена фраза. Младеж обижда момиче. Тя казва: ,Аз никога няма да ти го простя". Анализирам какво става при това: създава се програ­ма за унищожаване или раздяла - това, което в биоенергетиката се нарича урочасване. Тоест днес всяко категорично гру­бо изказване е за съжаление нанасяне на вреда на себе си и на другия човек.

При мен е дошъл мъж с оплакване за слабост и вялост.

Енергетичните показатели са много ниски, тестуването позволява да се изяснят причините:

Имате ли съседка, с която се карате?

- Да.

- Вие й се сърдите, това деформира вашето поле и затова спада енергетиката, но главното е, че вие говорите лошо за нея.

Вялостта преминава, след като сме отстранили това нарушение, полето е регулирано.

Негативното съждение за някого предизвиква силно спа­дане на енергетиката. Ако човек злослови, той причинява травма на този, за когото злослови, нанася травма и на себе си, защото при това се извършва деформация, разрушаване на собствената полева структура и се губи енергия. Лошата мисъл за човек, негативната дума по негов адрес е нападение на енергийно равнище и разплатата за това е известна: „Не съдете и няма да бъдете съдени: защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, с каквато мярка мерите, с такава и вас ще мерят."

Травмата, нанесена от злословието, може да се прояви не обезателно на физическо ниво, не е задължително веднага да се появят някакви болести. Може да започне разпадане на фините структури и макар човек да се чувства прекрасно, у него ще се извършва изкривяване на духовните структури, които имат колосална вместимост и не могат да бъдат открити веднага. После, когато за човека започнат нещастия, болести на роднини, деца, той надали ще се досети, че причината за нещастията е злословието.

Ние убиваме себе си, без да виждаме това. Злословието съкращава живота ни, унищожава ни физически и духовно, влияе на дълголетието.

Изследвах коя основна черга обединява хората, достигна­ли дълбоки старини. Храненето е най-разнообразно, поведени­ето - също, но единственото, което им е присъщо, това е добродушието. Оказва се, че добродушието е отсъствие на енергийна атака към хората и съответно собствена неуяз­вимост. Ние умираме рано, защото постоянно разрушаваме своята душа и тяло. Японците са дълго живеещ народ и същев­ременно най-вежливият народ в света.

Най-опасно е злословието по адрес на любим човек. Степента на единство на ниво поле може да бъде различна, между обичащите се хора тя се оказва най-висока. Чувството на любов извисява човека, нивото на енергетиката на влюбе­ния човек е много високо и затова всяко негово отрицателно въздействие става крайно опасно.

В процеса на работата над книгата ние често се събирах­ме в издателството и на една от тези срещи присъстваше млад автор от Москва на име Слава. Ставаше обмяна на инфор­мация, обсъждане и тестуване на новите книги, които той донасяше. При едно от пътуванията си Слава се запознал с много интересен ясновидец, който притежавал уникални спо­собности. Той можел да каже на пациента си:

- Връщай се вкъщи, там под вратата отляво е заровена ножица с магия. Когато я изкопаеш, всичко ще стане добре.

Човекът си отивал вкъщи и действително намирал под вра­тата ножица. В процеса на разговора, посветен на книгата на Слава, се изяснило, че ясновидецът не може да му въздейства.

- Ти имаш много силен Ангел-хранител, аз не мога да те лекувам - казал той на Слава.

Ние седяхме, разговаряхме и тогава аз почувствах, че някой ми взима енергията. Тестуването откри, че това е работа на Слава. Аз веднага коригирах неговите полеви структури, но забелязах, че на присъстващите жени им става лошо. Започнах да проверявам параметрите на Слава и отк­рих програма за унищожаване на жените в неговото под­съзнание.

Това беше абсолютно неочаквано за него.

- Ако може, кажете ми, моля ви, как се нарежда личният ви живот? - попитах аз.

- Не много добре, преди осем години се разделих с жена си, засега не смятам да се женя повече.

Аз обясних, че причината за несполучливата женитба е била програмата за унищожение на жените, намираща се в неговото подсъзнание и създадена от баща му преди раждане­то му. След корекция полето се хармонизира.

В един завод провеждах диагностика и лечение.

Една от сътрудничките се върна два часа след приема и се оплака от силна болка в областта на третото око. Гледам при­чината за болката: енергетично това е пожелание за зло и про­грама за унищожение.

- Вие сте казали нещо лошо за мен след приема - обясня­вам аз на жената. Какво говорите, нищо лошо не съм мислила за вас и не съм говорила. Аз казах: „Горкият С. Н., много е уморен, беше съвсем позеленял".

- Нанесли сте ми вреда със съжалението си.

- Нима не трябва да се съжалява човек?

На човек може да се помага, да се съпреживява, но не бива да се съжалява. Жалостта е насочена към тялото и може да причини вреда на духа, на душата на човека. Веднъж при мен една пациентка съжали друга и след два месеца при нея се появи аналогично заболяване, наложи се да й правят опе­рация. Вие забравяте, че сега всички хора имат високо ниво на енергетика, затова всяка грешка се заплаща със силно изкривяване на полевите структури с произтичащите от това последствия.

Болестта не е зло, а начин за спиране на програмата за разпадане на духа. Когато съжалявате човека, вие не сте съг­ласни с неговата болест, с нещастието му, мислите само за следствието, като забравяте за причината, и с това помагате за разпадането на духа. Тук има много фина граница, когато външното съчувствие, желанието да помогнеш проникват навътре, те могат да се превърнат в своя противоположност. Вътрешно трябва да признаваме за законно и разумно същес­твуването на болестта като лост за развитието на духа, да я приемаме смирено. Това е двойствеността на отношението: вътрешното смирение и външната помощ и съпреживяване позволяват да се запази хармонията с Вселената, да не се предявяват претенции към нея. Болестта никога не е била само благо или само зло, а винаги е едновременно и едното, и другото.

 Тагове:   диагностика,


Гласувай:
8
0Спечели и ти от своя блог!
1. liliyanaandreeva - ДОБРИТЕ ГИ УБИВАТ НАЛИ ?
21.08.2010 21:46
Николай Добрев -
Недялко Добрев
Семейство Добреви - журналисти
цитирай
2. liliyanaandreeva - Погледнете следващия постинг...
21.08.2010 21:55
За какви отвлечени карми говорите и какво става практически...
цитирай
3. kentoff - Какво е мнението ти за това?
21.08.2010 22:06
http://valsodar.blog.bg/zabavlenie/2010/08/20/obiavlenie.593768#last_comment
цитирай
4. universalnite000 - Кармата не е отвлечено понятие ;) ...
21.08.2010 22:07
Кармата не е отвлечено понятие ;) Поздрави за теб , приятелю - неуморим си !
цитирай
5. zahariada - :Re))3 Погледнах го.
21.08.2010 22:36
Не знам каква е връзката, да което се извинявам! Поздрав!
цитирай
6. zahariada - :Re))4 Благодаря ти!
21.08.2010 22:39
Не знам дали поговорката "Луд умора няма" е най-подходяща. Но се сещам за Ла Дзъ, който казвал на свойте ученици..."бъдете като това криво и грозно дърво. Него, никой не го забелязва, затова то ще живее дълго и ще наблюдава." Спокойна и мъдра вечер, приятелю!
цитирай
7. анонимен - ъмм
25.08.2010 22:37
От човек който смятаче изследванията на лазарев са му променили живота - не разбирам защо преписваш цитати от книгите, които могат да се купят в книжарницата. Още повече, че тойсам изяснява че в процеса на развитие някои от нещата които е писал претърпяват развитие. В частност:
Човекът, който започва деня си с пожеланието: „Господи, дай на моите близки и познати здраве, а на мен търпение", блокира себе си за много нарушения.
Впоследствие, доколкото разбирам, това се явява нарушение и то не малко. Внимавай как учиш хората да се молят.
цитирай
8. анонимен - ъмм
25.08.2010 23:10
от сайта на лазарев

Когда в середине 90-х годов я на лекциях говорил о том, что энергетика человечества с 2000 года перестанет совпадать с энергетикой Земли, то есть начнет противостоять энергетике Земли, вряд ли кто-нибудь верил в это. Когда я говорил, что человечество подсознательно начнет убивать Землю, а Земля будет реагировать на это, многие улыбались. Сейчас эти процессы заметны невооруженным глазом. Человечество сегодняшнего дня агрессивно к планете, к Солнцу и, в конечном счете, к Творцу вселенной. Все это неминуемо должно превратиться в программу самоуничтожения, самоистребления.

На вопрос моих знакомых, как определить время нового притока Божественной энергии, я ответил следующим образом. В Библии это время названо приходом Царствия Божьего. В первую очередь, возможны массовые смерти людей. Кто-то поинтересовался, каковы приметы тех людей, которые погибнут первыми. Я ответил, что сначала будут погибать верующие. Все были очень удивлены. Тогда я уточнил, что погибать будут те, кто считают себя верующими, постоянно молятся, обращаясь к Богу, но делают это исходя из корыстных побуждений. Мне кажется, до этого периода остались считанные годы.

цитирай
9. анонимен - ъмм
25.08.2010 23:34
Една поправка
Не изследванията на лазарев са му променили живота
А Информацията дадена в изследванията...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 30923024
Постинги: 18211
Коментари: 20207
Гласове: 27276
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930