Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.05.2010 23:42 - Духовен резонанс. Джасмухин
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 1191 Коментари: 0 Гласове:
0Духовен резонанс. Джасмухин.

Глава 2

Уникалност на човешкото същество

От незапомнени времена планетата Земя преживява големи страдания, хаос, войни и разорения по простата причина, че много същества, живеещи на нея, са забравили кои са те по своята същност – скрили се зад маската на своето его. Тази забрава означава, че много са престанали да почитат, разбират и приемат индивидуалността и уникалността на всеки жив организъм.

Нашата уникалност се състои в това, че няма две същества, които да имат еднаква генетична програма и влияние на околната среда плюс опита от предишни животи. Тези три фактора формират това, което сме днес. Третият фактор е особено важен, тъй като той обяснява, защо идентичните близнаци, например, които имат една и съща генетична програма и живеят в еднакви условия, различно реагират на възникващите ситуации. Това се дължи на факта, че те не са били близнаци в предишни животи и затова всеки от тях има уникална клетъчна памет.

Отделните индивиди и цялото човечество като цяло искат днес промени за своята планета. Много мечтаят да намерят източници и разкрият истинското единство и братство между всички хора на Земята. Това е желание за ново общество, където ще живеем в мир, уважавайки всички нации, убеждения, култури, където ще се разбираме и поддържаме връзка с висшата воля и висшия план. Това е хубав стимул за хората, които започват или продължават своето вътрешно пътешествие.

Много не искат да са вече жертва на страха, ограниченията и невежеството, чиито резултати усещаме на физически план постоянно – те вече са разбрали, че за да изменим планетата, трябва да прочистим собствения си живот. Масите се състоят от индивиди и за да изменим съзнанието на масите, е необходимо да изменим съзнанието на всеки. Трансформирайки своето съзнание и разбиране, ще видим, че кои сме ние, защото сме тук и каква роля трябва да изиграем при формирането на новата епоха.

Това е нашата планета и ние сами ще внесем исканите промени, обръщайки се навътре в себе си и прониквайки в нашия уникален Божествен Проект. Този индивидуален проект не само съдържа отговори на нашите лични въпроси, но също включва в себе си висшия план, който човечеството трябва да въплъти в живота, изигравайки определена роля в това „съвместно” мероприятие. Когато разберем, в какво се заключава смисъла на нашето съществуване, то ще разберем, че пред всеки човек стои уникална задача, която той трябва да изпълни. Тогава хората ще могат да се отнасят един към друг с безкористна любов, приемайки личният избор на всеки.

Животът на тази планета може да се сравни с колосална театрална постановка, очароваща и обединяваща и зрителите и участниците, чиято сила е обусловена от нейната сложност. Не само сценарият обхваща всички аспекти на преживяването – от забавните и леките до тревожните и драматичните – но самият процес на постановката е поразителен. Веднъж в състояние на дълбока медитация възникна видение, обясняващо всичко това, т.е. „играта на живота” – и аз именно това и видях. Имаше актьори, група за поддръжка, критика и дори публика. Но техните действия не бяха подредени и синхронизирани: актьорите изпълняваха задълженията на звукооператорите, музикантите се месеха в работата на осветителите и т.н. Участниците не се съсредоточаваха в своите роли. Тъй като видението продължаваше, продължаваха и вътрешните коментарии на Господ Сананда, който каза, че ако искаме да участваме в тази колективна игра на живот, то можем да направим това докато все още ни се разкрива – тъй като човечеството интуитивно се пробужда за вътрешното знание на потенциалното съвършенство на всичко, което може да се прояви на всички планове.

Първо, той каза, че ние можем да се съсредоточим в откриването на нашата роля в тази игра на живота. Ние сме забелязали, че по-просто е всеки човек да не се съсредоточава в това, което прави някой друг, а  да пренасочи енергията си и вниманието си към това, което разкрива  вътрешния му глас и да развива личната си проницателност. Това ще ни даде възможност да се обучаваме с удоволствие и да разпознаем ролята си. Радостта е Дух, проявяващ се в живота, затова степента на радостта, която изпитваме, винаги е добър показател за това доколко сме съзвучни с Духа и предназначението ни по пътя.

Второ, след като сме узнали предназначената ни роля, а също и това, че сме част от цялото, би било добре да определим своя път или „сфера на приложение” и да позволим на дадените ни от природата таланти и/или способности да се развиват и проявят в цялото си съвършенство.

Трето, трябва да разберем, че посещаваме училището на живота от незапомнени времена и се обучаваме, развиваме навици и придобиваме опит (пазен в клетъчната ни памет), който можем да използваме за по-ефективно изпълнение на ролята си. Трябва да действаме в хармония  и съгласие с другите играчи, разбирайки, че те също преминават обучение за изпълнение на своите роли. Затова третото предложение се заключава в това, ние да разбираме това и да уважаваме избора на другите, тъй като те също трябва да се научат да играят ролята си в хармония с нас.

Сананда каза, че само в този случай „играта на живота” ще се разгръща хармонично – в съзвучие с божественото проявление – и ще получи „възторжени отзиви”. Само тогава Златният Век ще се установи и изобилието на всички нива ще стане колективна реалност за човечеството.

Когато действаме съгласно гореказаното, нашата лична реалност и състоянието на съзнанието се променят съответно, особено когато вибрационната честота на планетата и обитателите й е настроена на висшите октави на светлината и коефициента на светлината в нашите същества се увеличава.

Ето такова е състоянието на съзнанието, когато енергийното поле на сърцето е напълно открито, когато можем да признаем уникалността на всичко и да влезем в контакт с учителя на всичко, където играта става магическа. Това състояние на съзнанието, когато съществото освобождава своето „Аз”, устремява се зад предела на разделеността и ограниченията в търсене на възможности да служи на големия план в името на всеобщото благо, а не само на своето собствено. Тази тема се разглежда в главата, посветена на предназначението и служенето.

Когато разберем законите на енергията и това, че ние създаваме реалността със своите мисли (виж глави 8 и 9), ние знаем, че макар и не винаги да сме в състояние да изменим съществуващите обстоятелства, ние винаги можем да изменим позицията си и следователно, своя жизнен опит.

Уроци за хармоничен живот:

- Разпознаване – способност да разберем следващата си крачка.

- Приемане на индивидуалната уникалност – значи да се научим да танцуваме, без да настъпваме партньора. Някой може да избере валс, а някой – самба.

-  Уникалност на съществата – способност да се разбере какъв танц искате да танцувате. Да научите стъпките. Да използвате заедно с другите пространството на танцувалната зала.

 

Глава 3


Тялото като енергийна система

Енергията, съгласно Оксфорският речник, е „способност на материята или радиацията да вършат работа”. Според „Кратка история на времето” на Стивън Хокинг, съхранението на енергията – е научен закон, който гласи, че енергията (или нейния количествен еквивалент) не може да бъде нито сътворена, нито разрушена, но може да променя формата си.

Д-р Дийпак Чопра в книгата си „Неподвластни на възрастта и времето” утвърждава, че всеки атом се състои повече от 99.9% от  празно пространство и субатомни частици, движещи се с огромна скорост в това пространство, представлява сноп вибрираща енергия, която носи в себе си информация и уникални кодове.

За да се построи живот от безжизнена материя, т.е. да се създаде клетъчна структура, е необходимо енергията и информацията да се модифицират чрез рибонуклеиновата киселина (РНК) и дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Потокът на енергийния разум ни поддържа, и д-р Чопра го нарича универсално поле. Той казва, че физическият свят се явява само изображение на дълбокият разум, организиращ материята и енергията, и съществува и вътре в нас. Ние се явяваме негова част, затова е необходимо да се грижим буквално за всичко. Макар че все от нас е уникален в своята индивидуалност, ние сме свързани чрез чиста енергия, която поддържа всяка клетка , всеки от нас и целия живот като едно цяло.

Религиите са нарекли тази енергия Бог и го считат за весдесъщ, всемогъщ и всезнаещ. Квантовата физика я нарича „енергия на великото съединение” и също я смята за вездесъща,  всемогъща и всезнаеща. Последователите на “New Age” определят тази енергия като Всичко Каквото Е, Божествен Разум и т.н. Всичко това са само различни наименования на една и съща сила.

Нашето тяло се състои от атоми и клетки, които съдържат тази енергия и информация. Мислите, думите и действията също са енергия. Енергията се разширява, свива и изменя формата си по такъв начин, че това, което изпращаме, се връща отново към нас. В следващите глави тази тема ще бъде разгледана по-подробно. В религиите това звучи така: „Каквото посееш, това и ще пожънеш”. От гледна точка на енергията, всичко се управлява от универсалният Закон на Резонанса и Законът на Привличането, съгласно който подобното привлича подобното.

Както бе казано в глава 1, човешките същества имат четири „низши” енергийни тела, които резонират с различни честоти: физическото (единственото от всички тела, което се възприема с физическото зрение като плътно, или твърдо), емоционалното, менталното и духовното. Имаме също и т.н. „висши” тела, които резонират с висшите нива на честоти. Тези тела и енергийни полета подробно са описани в книгата на Барбара Бренън „Ръце от Светлина” и ви я препоръчвам да я прочетете.

Когато приведем енергийните тела в съвършено съгласие едно с друго, ние достигаме висшето „разбиране” и придобиваме по-голям и пълноценен смисъл на съществуването си  всичко е сложено по местата си. Това състояние на просветление, което така жадуват източните езотерици, се постига с настройка на четирите низши тела – привеждане не е само в съвършен резонанс едно с друго, но и на това ниво, на което висшите енергийни тела на вътрешния Бог или Христовото съзнание (това са различни названия на нашия фин Аз) имат възможност напълно да проявят своята сила и мистично могъщество във физическото ни тяло.

Казано по друг начин, човек е енергийна система, предаваща и излъчваща сигнали. Ако отправяме безпорядъчни сигнали, то и получаваме безпорядъчен или безсистемен опит. Ако контролираме нашите сигнали, можем да се научим да управляваме живота си. По-нататък, ако съумеем да настроим телата си и да преобразуваме честотата (енергийните сигнали, които предаваме) към по-чисти, хармонични нива, ще получим възможност да контролираме качеството и продължителността на живота си и да обогатим жизнения си опит.

Що се отнася до реинкарнацията, то признавайки научно установения факт, че енергията не може да бъде създадена и разрушена, но може да променя формата си, и разбирайки, че човешките същества са енергийни системи, бих искала да направя логическото заключение, че реинкарнацията просто демонстрира неразрушимостта на енергията. Докато материята на нашето физическо тяло се състарява и умира, енергията вътре в нас, която поддържа тялото – просто променя формата си и продължава своята работа. Тези, които искат по-добре да изучат идеята за реинкарнацията, могат да се обърнат към материалите на Едгар Кейси - най-подробно документирани практически изследвания в тази област.

Съществува универсален закон – Законът на Еволюцията и Прераждането, според който човечеството преминава „през бавен процес на развитие, осъществявано с неизменно постоянство в хода на повтарящи се въплъщения в различни форми с нарастваща резултатност, благодарение на което, всичко се случва в нужното време – в нужното време хората достигат висотите на духовното великолепие в познанието на Източника и истинската същност. Този закон е известен също като Закон на Периодичността”  - това е цитат от книгата „Видението на Рамала”.

От своя личен опит и благодарение на проведените изследвания знам, че реинкарнацията е основно явление, протичащо в рамките на линейното време и ние не един път ще се спираме на това. Накратко можем да се изразим така: въплътеният живот, или животът във физическо тяло, е училище, процес на израстване и обучение. Когато „умираме”, ние изоставяме енергийното поле на физическото тяло, но за някакво време съхраняваме емоционалното, менталното и духовното тела. Те са обединени в едно съзнателно енергийно поле и през това време ние се намираме в нещо като отпуск.

„Отпуск” – това е възможност за размишления, когато оглеждаме преминалия „семестър” на обучението, преглеждаме какво сме научили и доколко успешно сме си взели изпитите. Неизпълнените задачи трябва да бъдат повторени през следващия „семестър” и за това планираме следващ етап и избираме „образователна програма” и предмети, които искаме да изучаваме.

Този процес на обучение и проверка пряко е свързан с общото ни израстване и развитие като духовна личност, а също и с такива фини неща, като съпреживяване, любов, състрадание, служение и т.н. „Училищното” време е също период на упознаване на взаимоотношенията и дълбочината на живота – общия материален план. Защо ние, искра от Божественеото, преминаваме през училището на живота на планетата Земя, - това е вече друга история, за която може да прочетете в книгата ми „Нашият Камелот – Игра на Божествената алхимия”.

Когато преминем пълния учебен курс в такова училище и издържим всички изпити, ние преминаване на друго ниво на обучение, прекъсвайки по този начин реинкарнациите си на Земята.

Нашите енергийни полета продължават да променят формата си (както това става със самата енергия) съгласно универсалния Закон за Изменение и Превръщане, според който единственото постоянно нещо е изменчивата форма и неразрушимата природа на енергията. Точно това същото наричат „безсмъртие на душата”. Физическото безсмъртие също е възможно и то ни позволява в една и съща физическа форма не само да завършим това обучение, но и ако поискаме, да усъвършенстваме образователната си програма. На тази тема е посветена главата за безсмъртието.
Следва
за предишна ТУК
 


Тагове:   резонанс,


Гласувай:
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 35212205
Постинги: 21378
Коментари: 21408
Гласове: 29893
Архив
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031