Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.01.2019 12:31 - В ДРУГИЯ СВЯТ
Автор: zahariada Категория: История   
Прочетен: 1279 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 В ДРУГИЯ СВЯТ

image
Докато е на Земята, човек минава през три фази: ставане - влиза­
не във физическия свят; оживяване - влизане в ангелския свят и възк­
ресение - влизане в Божествения свят. 27-238
Ще оставиш земното и ще заминеш. 70-152
Мине ли благополучно тъмната зона, душата влиза в духовния
свят. Тук тя е свободна от всякакви задължения и отговорности. Какво­
то прави, тя го върши от любов. Животът на душата в духовния свят е
блаженство. 57-36
Никой не може да влезе в духовния свят, докато не издържи своя
изпит. Духовният свят е съвършен. Следователно ще издържите изпи­
та си на Земята и след това ще влезете в духовния свят. 27-130
След смъртта си човек влиза в по-реален свят от този на Земята. 145-108
Отива в друг свят, по-красив от земния. Ако можете за малко да
влезете в този свят, вие не бихте желали да се върнете. Този свят е
скрит съзнателно от погледа ви, за да останете още на Земята, да се
учите. 144-129
Като отиде човек на онзи свят, близките му го посрещат, радват му
се, устройват му угощение. 145-107
Ще те посрещнат братя и сестри и всеки ще ти даде нещо от себе
си. Докато се обърнеш на една и на друга страна, ще видиш, че къщата
ти е готова. 70-152
Каквито са хората на Земята, такива са и в невидимия свят. 36-86
Ние имаме отношения не само тук, на Земята, имаме отношения
и след гроба. Между корените и между клонищата съществуват отно­
шения. Един ден ние ще се срещнем горе, пред лицето на ангелите и
пред лицето на Бога. Целият сегашен живот, всичките наши досегашни
съществувания ще изпъкнат, и всички различия, които сега се явяват,
ще изчезнат. Като дойдем пред лицето на Бога, пред нас ще изпъкнат
онези синовни отношения. 8-455
Докато е на Земята, човек мисли, че другият свят е идеален. Всъщ­
ност не е така. Има идеални неща и на онзи свят, но те са достъпни само
за онзи, който има будно съзнание, да вижда ясно и да разбира. 85-279
Какъв е животът на оня свят? 36-7
Като се отегчат от земния живот, хората искат да умрат, да отидат
на другия свят да благуват. Те мислят, че там ще намерят всичко, как­
вото пожелаят. И там има блага, но зависи, кой е готов да се ползва от
тях. 36-6
В онзи свят душата вижда пред себе си богати трапези, с красиви,
вкусни плодове, но щом се отправи към тях, да си хапне един плод,
масите започват да се движат пред него, той след тях, но не може да ги
стигне и да си вземе нещо за ядене. Желание за ядене има, но не може
да го задоволи, понеже няма стомах. На друга страна вижда голяма
библиотеки с книги; иска да прочете нещо, пак не може - библиотеките
започват да се движат; има желание да чете, на очи няма - не вижда
написаното в книгите. Най-после вижда група приятели; иска да се
поразговори с тях, но и те се движат, не може да ги стигне. Както
виждате, на онзи свят има всичко, каквото и на Земята, но човек няма
органи, с които да се ползва от благата, от които се нуждае. Това показ­
ва, че повечето хора са заминали преждевременно за онзи свят, не са
свършили земната си работа. Много хора пък не живеят много добре на
Земята. Който не живее добре на Земята, и на онзи свят не е добре. За
него онзи свят е илюзорен, т.е. свят на не постигнати желания. Който
живее добре на физическия свят, и в духовния ще живее добре - пътят
му е отворен. Какъвто и да е онзи свят, той остава неразбран. 146-256
Като отидете на оня свят, ще се намерите при други обстоятелс­
тва, при други условия, други неща ще ви занимават. 70-17
Не мислете, че на небето ще бъдете по-добре, отколкото на Земята.
Разликата седи само в това, че условията и обстановката на небето са
по-добри от тези на Земята, вследствие на което там нещата изглеждат
по-добри. 142-168
Пред вас ще се разкрие широк, красив свят. 145-294
Човек не умира, но отива в света на мира, да се освободи от всички
земни страдания. Умира, т.е. отива в друг свят, дето царува мир и спо-
койсшио. Докато си на Земята, ти постоянно излизаш на бойни полета,
дето си изложен на куршуми. На Земята всеки момент можеш да бъдеш
ранен, осакатен или убит. Да умреш, това значи да напуснеш бойното
поле и да отидеш в друг свят, дето хората живеят братски. 148-153
Преди да влезете в другия свят, ще ви поставят на карантина, да
ви освободят от мисълта, че сте женени. Докато не се освободите от
тази мисъл, вие ще живеете от тази мисъл, вие ще живеете в света на
илюзиите и разочарованията. 0-3.3.91
Хората питат: Защо умира човек. - Много просто, за да влезе в
онзи свят, дето поправят всички счупени, развалени, изопачени неща.
Ако кракът, ръката или главата ти са счупени на бойното поле, ще те
изпратят на онзи свят, да наместят счупените кости. Ако си изопачил
ума си или сърцето си, пак ще те изпратят там, да ги изправят. 148-154
Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, ще влязат между анге­
лите. И това е възможно, но за ония, които са живели в любовта. Всички
останали ще живеят с илюзиите на земния живот. Ако на Земята са били
търговци, и на онзи свят ще живеят с илюзиите на своята търговия. 142-232
Ако за всичко ти се плаща на Земята, в другия свят ще бъдеш
последен бедняк. 36-65
Наистина, човек отива на онзи свят, но какво място заема там,
нищо не знае. При това важно е да се знае дали всички хора отиват на
едно и също място. И животните са в човешкия свят, но какво място
заемат в този свят, и те не знаят. Това зависи от тяхното съзнание.
Също така и представата на човека за този и онзи свят - зависи от
неговото съзнание. 145-314
Праведните отиват във високите полета на невидимия свят, а греш­
ните дълго време обикалят Земята, плачат, смущават се, търсят изхо­
ден път за тежкото си положение, в което се намират. Те не са готови
още з а живота на онз и свят. 0-6.9.91
Клетките на човешкия организъм са живи. И като умре човек, те
не изгниват, но минават от едно място на друго: някой влизат в състава
на минералите, други - в състава на растенията, а трети - в състава на
животните, а някои - в състава на човешко тяло. 27-168
В училището на смъртта, човек минава четири фази на живота по
обратен път. Той започва със старостта, минава през зрялата възраст,
юношеството и най-после отново дохожда до детството. Като дете той
става толкова малък и лек, че може да мине през най-малката дупчица
на училището, което е херметически затворено. Щом влезе във фазата
на детството, човек иска вече да бяга. Нищо не е в състояние да го
задържи в училището на смъртта. 85-80
Когато една душа напуска Земята, тя прекарва около 45 години в
невидимия свят, дето й се правят подробни изчисления и измервания
т.е. определят й хороскопа. Когато решат тази задача, те я пращат на
Земята, да реализира своя хороскоп. 86-143
Щом организмът умре, клетките се разпръсват из пространството.
След време те започват да тъжат един за друг, отново се събират и
заживяват задружно. 79-103
ДРУГО ТЯЛО
Ще кажете, че след смъртта човек не се нуждае от тяло. Не е така.
Смъртта е раждане в духовния свят. Следователно там човек се нуж­
дае от духовно тяло. Както майката помята детето, така и в духовния
свят човешката душа може да се пометне. Смърт, при която душата се
помята, е опасна. Смърт, при която душата се ражда отново, носи бла­
гословение. 36-88
И вие ще влезете в друга къща, която апостол Павел нарича „Дом
неръкотворен."Това показва, че като напусне тленното тяло, човек вли­
за в друго тяло, което не гние и не се разваля. 145-294
Има едно тяло, което всякога върви с човека и на този и на онзи
свят. Това тяло никога не умира. То съблича само старата си дреха и
свободно от нея продължава своя път. 145 437
И в Божествения свят не приемат човека без тяло. В никой свят не
приемат човек без тяло. В никой свят не приемат човек без ум, без сърце
и без тяло. Той остава някъде в Космоса, но при страшно мъчително
състояние. За да не изпада в това мъчително положение, човек трябва
да пази физическото си тяло, да не нарушава неговата чистота и цялост.
Какво ще стане с млечната ядка на ореха, ако преждевременно постра­
дат горните две покривки? - Орехът е осъден на смърт. Като се запази
горната покривка, орехът се развива правилно. Всяка покривка пада на
времето си и като се посади, от него излиза нов живот. 145-437
Човек заминава от тоя свят в другия с ново тяло - духовно, по-
съвършено, по-гъвкаво, по-подвижно. То няма никакви излишъци, ни­
какво чуждо в себе си. 36-88
Като е дошъл на Земята, човек трябва да живее естествено, да
изработи своето духовно тяло. 36-88
Човек променя много тела, много органи, но той като душа, която
се развива, като съзнание в природата, не се губи. 120-43
РАБОТАТА В ДРУГИЯ СВЯТ
Като свършиш работата си на Земята, тогава пак ще се върнеш
при Бога и ще Му кажеш: Господи, научи ни сега на друга работа, отво­
ри ни пътя за по-нататък! 126-23
Ще кажете, че искате да отидете на оня свят. Какво ще правите
там неподготвени? 70-113
Какво ще правите там? - Ще се учим от ангелите.- Ангелите оби­
чат хора с пробудено съзнание. Докато имате слабости и недостатъци,
ангелите няма да се занимават с вас. Те са строги и категорични. 104-290
Никой не може да отиде там, докато не свърши училището на
Земята. Знанието, което човек придобива на Земята, важи и за другия
свят. Някой мислят, че като отидат на оня сват, ще научат нещо повече
от това, което са научили на Земята. Ако на Земята не си учил и там не
можеш да учиш. 36-7
Вие сте дошли на Земята да учите и от това, което научите, зависи
как ще ви приемат на оня свят. Това, което тук придобиете, ще го при-ложите в другия свят. Ако на Земята не си се приготвил, на оня свят ще
те държат само три деня, като гостенин, и ще те върнат назад. 70-191
Като влезете в духовния свят ще изучавате своите мисли и чувс­
тва от хиляди години. И след като ги изучите, като видите добрата и
лошата им страна, ще изучавате причините за това. Най-после, ще ви
пратят отново на Земята да учите други неща. 27-172
Като се отегчат от земния живот, хората искат да отидат на онзи
свят, там да благуват. Само онзи може да се ползва от благата на
другия свят, на когото кандилото постоянно свети. Онзи, на когото кан­
дилото не свети, като отиде в другия свят, още на третия ден ще се
отегчи. - Защо? - Защото няма какво да работи. Там има много работа,
но той не е готов, не знае какво да прави. Каквато работа му дадат, той
вдига рамене, нищо не може да свърши. Ще се отегчите и ще пожела­
ете да се върнете, ще пожелаете да слезете на Земята, да използвате
условията, които някога ви са били дадени. Всеки трябва да носи кан­
дилото на Мъдростта, напълнено с маслото на Истината и запалено с
огъня на Любовта. 147-243
Ако като поет, като художник или като музикант вие не сте могли
да направите нещо, докато сте живели на на Земята, то като умрете ли
ще го направите? Не се лъжете в това! 13-108
Някои мислят, че като отидат на оня свят, всичко ще им се разк­
рие. Блажени вярващите! 36-11
Оня свят е място за учене. Там няма толкова развлечения и заба­
ви, каквито на Земята. 70-60
В невидимия свят има университети за придобиване на мъдрост­
та, на Земята, обаче се изучава само причините на нещата, а не самата
мъдрост. Мъчно се постига мъдростта. 70-72
Види ли, че носят някой умрял, Бог му казва: Ставай веднага от
носилката. Не се прави на умрял. Небето не се нуждае от умрели хора.
Там живеят само живи хора, готови за работа.. 57-57
Като отидете на другия свят и там ще пеете. 70-129
Някой мислят, че като отидат на оня свят, там ще се научат да пеят
правилно. Те се заблуждават. Най-добрите условия за пеене са на
Земята. Тук ще се учите да пеете. 70-17
Като изучавате музика във връзка с вашите състояния, вие давате
възможност на мозъка си да работи и да се развива. Без тая работа
нито на тоя свят, нито на оня не можете да живеете. 70-113 Казвате, че като отидете на оня свят, ще се подмладите. Да се
мисли така, това е все едно, да отидеш на училище и веднага да те
приемат. Могат да те приемат, ако издържиш изпита. 70-159
Сегашните хора не познават своето естество, не знаят каква гран­
диозна работа им предстои и казват, че като отидат на онзи свят, ще
бъдат възнаградени добре за мъченията и страданията, които са прека­
рали на Земята. Те мислят, че там ще отидат като на разходка, ще се
облекат с нови дрехи. Такъв свят не съществува. Онзи свят е свят на
работа. 145-101
Когато някой замине за другия свят, първо го турят на работа, а
после му дават да яде. Ако някой е ял и пил на Земята, без да е рабо­
тил, в другия свят го турят на работа. Пращат го да сади плодни дръв­
чета. Ако каже, че му е дотегнала тази работа, питат го: Как не ти
дотегна на Земята да ядеш и пиеш? 114-209
Онзи свят е свят на работа. Който отиде в онзи свят, трябва де е
готов за работа. Там има повече работа, отколкото на Земята. Същес­
твата, които живеят на онзи свят, непрекъснато работят. Същото е и с
човека. 145-101
На онзи свят, всеки трябва да работи. 145-310
Като умре, човек влиза в другите хора и пак продължава да рабо­
ти. 82-13
Ти отиваш при някого, нашепваш му как да постъпи. Ще изпратят
другиго в една кръчма, да въздейства на някой добър човек, но пияни­
ца, да не пие. 113-134
Влезете ли в Божествения свят, там не се позволява никаква по­
чивка; там всички същества работят. Който се опита да седи без работа
и да почива, той неусетно ще излезе от този свят. 74-307
Някой път е по-добре мъжът да замине; някой път е по-добре же­
ната да замине. - За къде? - За другия свят. След като замине за онзи
свят, у мъжът се събужда силното желание да помогне на жена си. -
Как? - Тя има много богат съсед. Мъжът влиза в кесията на съседа си
и го праща при жена си. Казва му: вземи кормилото! - И гледаш този,
богатият, се смилил за вдовицата, започва да й изпраща брашно, това-
онова и тя казва: какъв благодетел! Много добър човек е нашият съсед.
- Но това не е съседът, а мъжът й. Той станал слуга на съседа си. Съсе­
дът му поверил всичкото богатство и току само изпраща помощи на
бедната си съседка. Казват: този богат човек е отличен, много добър, как
щедро помага на еди-коя си вдовица. Да, но за да се създаде този закон,  християнството трябваше да роди много мъченици, които, като умря­
ха, влязоха в лошите хора на Земята и по такъв начин ги направиха
съмишленици на християнството. Тези възвишени души обърнаха по
такъв начин много езичници към християнството. В всяка една пос­
тъпка вие трябва да виждате проявлението на Божествената Мъд­
рост. 125-159
Учениците от окултната школа трябва да знаят, че сега е послед­
ното им прераждане. За тях ще започне един нов етап и затова трябва
да бъдете сериозни в живота си. Сега вие отивате в астралния свят.
който е бил нечист, но ще го намерите чист. Всичките грешници вече са
завързани. Там има ред и порядък, и като влезете да живеете в този
свят,няма да има развращаване. Със сегашното си влизане в астралния
свят вие ще научите една нова култура. На Земята вече такива условия
няма да се създават. Някои казват: ще се върнем на Земята. Не, на
тази Земя повече няма да се върнете. Туй ви живеене на Земята е за
последен път. Тия условия, при които живеете, тази обстановка, която
имате, сега са за последен път. Всички ония души, които са по-на­
преднали, ще ги оставят да живеят в астралния свят, в по-рядка мате­
рия, по-чиста, необезпокоявани от никакви апаши. крадци, разбойни­
ци, убийци, лъжци - изобщо ще ги поставят в по-благоприятни условия.
Ония пък. които спъват човечеството, ще останат на Земята. И тъй,
всички сте призвани за една свещена работа... 42.5-28
СМЪРТТА И ДРУГИТЕ
Когато някой умре, той постепенно се забравя от другите, изчез­
ва от тяхното внимание, но за себе си. за своето съзнание, той никога не
престава да съществува. 133-91
От правилното или неправилно решаване на задачите им зависи
изпращането на хората от Земята. Може някой да плаче за тях, я може
и никой да не плаче. 142-173
Някой страда. - Защо? - Имал един приятел, който заминал за
другия свят. Нека се радва, че заминал. Бог го обикнал и го повикал на
гости при себе си. Като минавал по Земята. Бог харесал твоя приятел.
дал му карта да Го посети. Той отива на гости при Бога, а ти плачеш
и страдаш за него. 145-429
Някой страда и плаче за своята дъщеря, че умряла. Той се
заблуждава, че дъщеря му е умряла. Де е заблуждението на този
човек? - Във вярата му, че човек умира. Може ли това, което изли­
за от Бога, да умре? - Не може. Значи всичко, което излиза от Бога,
нито остарява, нито умира. Всичко, което излиза от Бога, връща се
обратно при Него. Божественото само се видоизменя, но нито се създава
отново, нито изчезва. Ако този закон е верен за материята, колко пове­
че за духа. Следователно ще знаеш, че си излязъл от Бога, в Когото
смърт не съществува. 64-272
Плачът само утешава. Като плачеш около умрелия, ще го съжи­
виш ли? Ако не можеш да го съживиш, поне не го смущавай! На умре­
лия човек тъпан бие ли се? Ако може да чуе, удряй тогава колкото
искаш, ако не може да чуе, поне времето си не хаби. 136-330
Какво значение имат за вас погребалните речи, които са му дър­
жали? Какво значение има това, че на погребението му присъствували
видни хора? Какво от това? Важно е дали има на погребението му хора,
на които тай е направил поне едно добро. Според мене, на погребени­
ето могат да ходят само онези хора, на които покойният е направил
добро. Днес придружават умрелия онези, които имат да му дават. Като
го изпращат, те казват: Хайде, добър ти път, но молим ти се, да не
подадеш някакъв протест срещу нас и в другия свят, че и оттам да ни
мъчат. - Затова, именно, длъжниците държат надгробни речи на своя
кредитор. 34-4
Няма защо да умираш, да плачеш за мене, да ме погребваш - ще
живееш за мене! 114-208
Щом дойде смъртта, човек всичко дава, остава други да се ползу-
ват от неговите богатства. 141-70
ВРЪЗКА С УМРЕЛИТЕ

Отиваме си вече, заминаваме си за другия свят и от там ще ви
се обадим. - Някой казва: не, като отида в онзи свят, няма да се обръщам
към света, но ще се обърнете към своите приятели. 126-23
Вие питате защо вашите близки не са обаждат от онзи свят. - Как
ще се обади? - Докато бил на Земята, всички го гонили, измъчвали.
Сега, след като се освободил от мъчнотиите на Земята, той не иска да
си спомня за нея. 145-107
Хората могат да се разбират само тогава, когато живеят в една и
съща среда. Между умрелите и живите хора не може да има връзка.
Умрели не могат да се разбират напълно с нас. Те не се интересуват от
нашия живот. Понеже им липсва физическо тяло, нямат такива нужди,
каквито имаме ние, затова не ги интересуват въпроси, които се отнасят
до физическото тяло. Ние се грижим за нещата, докато имаме нужда от
тях. Може ли някой ваш ближен, който е заминал за другия свят, да се
грижи за вас тъй, както когато е бил на Земята? 125-207
Хората плачат, като изгубят своите близки. Те плачат, защото не
знаят къде е отишъл. Чрез тях плаче онзи, който е заминал. 143-364
Когато умре някой, близките му плачат; когато се роди дете, всич­
ки се радват. В някой народи е точно обратно: когато някой умре, там
се радват; когато някой се роди - плачат. Според нас, правилно е и
когато умира човек, и когато се ражда, да се радваме. 21-26
Онзи и този свят е едно и също нещо. Достатъчно е да погледнете
с окото на ясновидеца, да видите, колко много същества от невидимия
свят ви обикалят. Много от вашите скърби и радости се дължат на тях.
143-364
Искате ли да влезете във връзка с вашите заминали майка или
баща, вие можете да направите следният опит. Влезте в стаята си,
затворете добре прозорците, за да не влиза от вън вятър или някакъв
шум, който да пречи на опита и концентрирайте малко мислите си към
майка си, например, като си представите един от нейните добри черти
и така почакайте 15-20 минути. Като мине това време, вие ще усетите
една лека, приятна хладина около вас, която се приближава към лице­
то ви и ви милва. Това е майка ви, която не е в сила да ви помилва. По
този начин тя ви запитва: „Синко, защо ме викаш?" 13-71 Ще дойде ден, когато хората ще се съобщават със своите близ­
ки, заминали за другия свят. Те ще знаят последните новини от онзи
свят. За сега съобщенията с онзи свят не са усъвършенствани,
вследствие на което тамошните жители мълчат. 143-339
Умрелите никога не обичат да се говори лошо за тях, да се подх
върлят лоши мисли за тях. - Защо? - Защото и без това те самите се
съдят. Те виждат своите грешки и страдат. Ако пък са ви направили
някакво добро, дръжте в ума си само и винаги това добро. 0-8.9.91
Оттук ще им правят помен. Тежко ти да чакаш от тук да ти изпра­
тят четири-пет пъти през годината по един колет. Ще чакаш да дойде
задушница, да се съберат душите на едно място и да раздават за тях.
За просветения човек идеята за раздаване за душите е заблуда. 114-209
Съветвам ви, на гроба на всеки от вас, на близките ви, да се пося­
ва ЖИТО. 0-31.1.87
Мнозина мислят, че душите на умрелите отиват далеч някъде и
прекъсват връзката си със своите близки. Не, когато майката замине за
другия свят, душата й влиза в душите на децата и продължава да жи­
вее. Докато е живяла на Земята, тя е била слугиня, а в онзи свят тя
става господарка, оттам диктува и нарежда работите. 142-309
Светът е пъпен с ненапреднали души, които трябва да се осветлят.
И ние, които живеем тука на Земята, трябва да имаме толкова светла
мисъл, че да осветлим всички тия души да им дадем подтик да се раз­
виват. В тези религиозни събрания, които стават тук, около всеки един
от вас има много ненапреднали души, които искат да се осветлят, да се
повдигнат. Някой път се усещате скръбни, песимистично настроени.
Това са души, които обикалят около вас и искат да им помогнете. Те
хлопат на вашите врати и казват: помогнете ни! - Вие казвате: не зная
какво ми става, много ми е тежко. - Това са вашите деди и прадеди,
които ви искат помощ. 96.3-34
И умрелият говори, но по друг начин. Той влиза във вас и там
говори. 91-22
Вашите заминали се вливат във вас и ви предават от своята
светлина, топлина и сила. Ако между баща ви и вас има добра връз­
ка, т.е., ако се обичате, като замине за другия свят, той ще се влее
във вас и ще увеличи светлината на ума ви, топлината на сърцето
ви и силата на тялото ви. Ако не се обичате, той пак ще се влее във
вас, но ще изпитате понижаване в светлината на ума ви, в топлината на
сърцето ви и в силата на вашето тяло. Също става и при заминаване  на ваши приятели или неприятели. Който заминава за онзи свят, тряб­
ва да повдигне температурата на ближните си, а не да я понижи. 145-132
Ако има дори един човек, с когото не сте се помирили, той ще ви
бъде спънка, да вървите в духовния свят. 0-7.2.91
Вие мислите, че вашите заминали са на онзи свят, и устройвате
сеанси, да ги видите. Вие можете да видите само онзи, когото обичате.
Вие можете да видите само свободния, силния, светлия и добрия, 142-30
Но къде са заминалите за онзи свят? - Те са стопени, както ледът
се топи и превръща във вода. - Губи ли се водата? - Водата не се губи,
но се влива в широкото море. 145-132
Заминалият за онзи свят не остава там, а продължава да живее в
сърцата, в умовете, в душите и в духовете на своите братя, останали на
Земята. 142-309
ВРЪЗКА С БОГА
Като дойде смъртта при вас и започне да ви говори, кажете й: Ти
не знаеш, че аз обичам Бога? Ако те обикна, знаеш ли какво ще стане
с мене? Ще хвръкна някъде в пространството, ще се отдалеча от цен­
търа на живота. 145-147
Само когато излезеш извън тази среда, като минеш през вратата,
която се нарича „смърт", когато „умреш", само тогава ще познаеш как­
во нещо е Бог. 3-190
Хората трябва да се убедят в мисълта да обичат Бога. Да обичаш
Бога, това значи да Го виждаш в хората. Тогава смъртта няма да царува
на Земята. 70-137
Бъдещето носи живот и свобода на хората, а не смърт и огранича­
ване. 70-56
ВЕЧЕН ЖИВОТ
БЕЗСМЪРТИЕ
Всеки търси щастието, защото чрез него той ще придобие елемен­
тите на безсмъртието. Докато умира, човек не може да бъде щастлив.
Щом престане да умира, той е щастлив. За да бъде щастлив, човек
трябва да знае, че няма да умира, но само ще се видоизменя и от млад
ще става възрастен, и от възрастен - пак млад. Като научи законите на
безсмъртието, човек може да се подмладява, когато пожелае. 21-19
Невъзможно е човек да умре. - Кога? - Когато е абсолютно пра­
веден. Възможно е човек да умре. - Кога? - Когато е абсолютно гре­
шен. Животът и смъртта са в зависимост от спазването на великите
закони на природата. Ако спазва тия закони в абсолютния смисъл на
думата, човек е дошъл до безсмъртието. Не ги ли спазва, той живее в
областта на смъртта. 87-219
Всички хора се стремят към живота, искат да избегнат смъртта. 83-99
Човек живее и след смъртта. Значи смъртта не е в състояние да
отнеме живота. 86-365
Всеки трябва да се стреми не към дълъг, но към безсмъртен живот,
да разбира елементите на този живот. 15-92
Аз говоря за разумността, която е свързана с Божията Мъдрост
дотолкова, доколкото човек има свобода и Божествена Любов, тя ще
може да се всели в душата му. Той ще бъде богат и ще има всички
условия за придобиване на онова благо, което Бог му е дал. Любовта е
от един вечен произход, тя не може да живее между смъртни хора.
Безсмъртието не може да живее в смъртното. Дотогава, докато живе­
ете, Любовта не може да живее във вас, защото всеки грях е смърт.
Например в даден момент един човек греши. Какво става с него? -Той
умира. После направи едно добро. Какво става в този случай с него? -
Оживява. Така той постоянно умира, оживява, умира, оживява, минава
през такива последователни процеси, докато най-после намира вели­
кия закон, с който урежда всички свои връзки, които го поставят в
състояние на безсмъртие. 126-6
Човек е дошъл на Земята да учи, да придобие вечен живот на
безсмъртие. 144-269
Ще дойде ден, когато ще влязат в областта на безсмъртието. 83-99
Да знаем, че смърт няма. Човешката душа, човешкото съзнание
не умира. Промяна на човешкото тяло става, формата се променя, но
това не е съществено. Това е един факт, в който няма никакво изключе­
ние. 120-43
Природата има предвид да усъвършенствува човека, да го напра­
ви безсмъртен. 86-54
Безсмъртието, това е стремежът на човешката душа, идеал, към
който тя се стреми и желае всякога да го осъществи. 3-109
Какво се иска от човека, за да стане безсмъртен? - Иска ли да
стане безсмъртен, човек трябва да измени напълно своя мироглед. Нов
мироглед, ново разбиране, нов морал е нужен на човека, за да придо­
бие безсмъртие. 86-54
Разумният живот е живот на безсмъртие. 133-88
Докато живее само за плътта си, човек никога не може да придо­
бие безсмъртие. 140-18
Човек още не е господар на положението си. Трябва да минат
хиляди години още, докато душата на човека остане завинаги да живее
в неговото тяло. Това означава истинско въплътяване. Тогава човек ста­
ва господар на положението си, той става светия. 47-164
По тяло всички ще умрем, ще се стопим. Безсмъртието е качество
на човешката душа, а не на човешкото тяло. 6-192
Човешкият живот е живот на постоянно разрушение, а Божестве­
ният живот е живот на постоянно съграждане. 40.14-18
Човешкото разрушава, а Божественото съгражда. Тия два живота
паралелно вървят, докато един ден Божественото включва човешкото
вътре; тогава ще дойде вътрешна хармония и ще минеш от едно състо­
яние в друго, ще минеш от смърт към живот. 40.14-19
Ако вие не успеете да превърнете вашия ограничен живот в без­
граничен, той завинаги ще остане обикновен, материален живот. 47-из Важно е човек да намери такава идея, която да го направи безс­
мъртен. 87-69
Умът е който продължава живота. Ако човек мисли правилно, удъл­
жава живота си. о 18.11.89
Ние нямаме и религия, която да внася безсмъртие у човека. Онзи,
който е намерил тази връзка, Любовта да действува в душата му и
Мьдростта в ума му, той има религия, той разбира закона и самото
безсмъртие. Тази религия ни прави подобни на Бога. Как може да бъде
човек подобен на Бога. Да не умира, защото Бог е безсмъртен. Та и
Христос казва „Бъдете сьвьршени, както е Отец ваш съвършен", а не
може да бъде човек безсмьртен, ако не е съвършен. Ще попита някой:
Ами защо светиите умряха? - Защото понесоха греховете на хората.
Koгaто се освободим от грехове, ние не ще умираме, а ще дойдем в
онова положение, което е същината на туй учение - живеене в любов
и мъдрост. Човек, който няма тази Мирова Любов, не може да бъде
религиозен и безсмъртен. Според туй определение, схващайте ме доб­
ре, да не умираш значи да ти е еднакво радостно и когато страдаш, и
когато се радваш; да ти е еднакво, когато губиш и когато печелиш.115-11
Човешката душа живее на Земята, за да намери пътя на безсмър­
тието. 3-109
Безсмъртието е равновесие на нещата, на силите, които действат
в природата. Смъртта е загубване на това равновесие. 3-109
Безсмъртният трябва да бъде готов на всичко. Каквото и да се
случи в живота му, по негова воля, или вън от него, той трябва да го
приеме с готовност. 86-54
Безсмъртието заключава в себе си съединение, хармония; смърт­
та - разединение, несъгласие, дисхармония. 3-109
Свободата, безсмъртието, моралът са идеали, към които човешка­
та душа се стреми. Ще дойде ден, когато човек ще постигне идеалите
на своята душа. 86-98
Човек може да измени клетките на своето тяло и да живее колкото
иска, стига да узнае съединителното равновесие на нещата, което и
било известно на древните народи. Безсмъртието е едно устойчиво
първично съединение. 0-8.11.90
Път без страх, истина без съмнение и живот без страдание - това
е безсмъртие. 136-39
Безсмъртният живот се отличава по това, че той никога не гасне.
47-23
Любовта, мъдростта, правдата, истината, добродетелта са качес­
тва, сили. способности , присъщи на безсмъртния живот. 47-23
Хиляди, милиони ученици са учили преди нас в земните училища,
но какво особено са научили? - Кой е научил нещо повече от другите,
той е минал в нова област на живота - в живота на безсмъртието. 47-24
Който влезе в безсмъртието, той се стреми вече към съвършенс­
тво. Не е въпрос, дали може лесно да постигне съвършенство, важно е
човек да се стреми към съвършенство, а що се отнася до великите
добродетели на живота: любов, мъдрост, истина, правда, доброта - те
постепенно ще дойдат и ще живеят заедно с него. 47-24
Човек, който има за основа любовта, мъдростта и истината - трите
велики принципа - никога не умира. 36-90
Животът е безсмъртен само в любовта. 70-200
Животът на любовта носи безсмъртие на човека. И в огън да вле­
зе, любещият човек пак жив ще остане. 142-231
Човек, който е разбрал любовта, става безсмъртен. 190-5
Докато не познаваме любовта, смъртта царува. Щом познаем лю­
бовта, безсмъртието царува. 145-147
Щом дойдем до любовта, до безсмъртието, ние цитираме стиха,
който Христос е казал: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго,
Истиннаго Бога и Христа, Когото си проводил." 145-147
Следователно живейте в любовта, за да станат телата ви безсмър­
тни. Значи, когато любовта обхване цялото тяло на човека и започне да
работи в неговия ум, в неговото сърце, в неговата душа и неговия дух,
той става безсмъртен. Само безсмъртният може да бъде поканен в
ДРУГИЯ СВЯТ. 145-62
Какво носи любовта? - Живот. Какво носи безлюбието? - Смърт.
Който обича смъртните хора, смъртен става. Баща, който обича само си­
новете си, става като тях. Ако искаш да станеш безсмъртен, трябва да
обичаш Бога. Затова е казано да възлюбиш Господа с всичката си душа,
с всичката си сила. с всичкото си сърце и с всичкия си ум. Христос обича­
ше Бога и в името на тая любов възлюби и хората. За тази любов Той се
пожертва за човечеството и пое неговите грехове. Най-после - Той възк­
ръсна, с което показа на хората, че като обичаше Безсмъртния, и Той
стана безсмъртен. Вие мислите, че ако обикнете света, ще се повдигнете.
Не е било и няма да бъде - да обичаш света, и той да не те изяде. Това не
е закон, а наредба. Следователно, ако искаш да станеш безсмъртен, оби­
чай Бога, обичай светиите, добрите и безсмъртните хора. 70-137

Съществуват три чисти неща: Божията мисъл, Божията любов и
Божията истина. Без Божията любов, без Божията мъдрост и без Бо­
жията истина не съществува чистота. Без тях няма обнова, никакво
подмладяване не може да става. Без тях няма безсмъртие. Безсмърти­
ето съществува в пълната любов, пълната светлина, в пълната, абсо­
лютна свобода. Да бъдеш безсмъртен, това значи да запазиш ценното,
което си придобил в живота. Безсмъртието има определено отношение
към Бога. Той е негов съработник. Откаже ли да работи с Бога заедно,
той слиза в долината на смъртта, дето нещастията се редуват, както
денят и нощта. 70-104
И тъй, мислете първо за Бога. В това се крие безсмъртието на
човека. Любовта към Бога ражда живот, любовта към хората ражда
смърт. 70-140
Безсмъртието е вложено в човека, но той не знае как да бутне това
бутонче, да го раздвижи. 0-1.9.87
На какво се дължи безсмъртието? - На добродетелите и способ­
ностите на човека. Защото само те го следват във вечността. 84-59
Който се храни физически, духовно и умствено с чиста и доброка­
чествена храна, в него има условие за безсмъртие. 84-59
Когато човек страда, добива Божествен баланс - безсмъртие. 0-
1.12.86
За да придобие безсмъртие, той трябва да воюва, да се освободи
от робството, от ограниченията на смъртта.37-269
Пробуждане на съзнанието води към безсмъртие. Само безсмър­
тният разбира Божествения език на нещата. 20-155
Ако хората биха приели Христовото учение, грях нямаше да имат
и щяха да станат безсмъртни. Сега понеже живеят повече в магнетич­
ната любов, грехове имат и смъртта ги дебне. 26-102
Безсмъртен е онзи, който от нищо не се смущава, който не нару­
шава своя вътрешен мир. 56-137
Хванете ли здраво щастието, вие ще влезете в безсмъртния жи­
вот. Влезете ли в безсмъртния живот, това не значи още, че всички сте
разбрали. Не, безсмъртният живот изисква още повече работа, уси­
лия, отколкото временният живот. Защото, ако не работите, вие може­
те да го изгубите. И в безсмъртния живот нещата не се постигат момен­
тално. И там човек трябва да работи, да се развива, да учи. Той не може
изведнъж да обхване този широк свят около себе си. Работа се изисква
ОТ ВСИЧКИ. 47-33
Сега се явява въпрос, какво да прави човек, като влезе в безсмър­
тието. За това не мислете. Много работи има човек, но важно е да
работи с любов. Щом има любов към Бога, животът му ще се осмисли.
Той ще живее вечно, без да се отегчи. Той е влязъл вече в Божествения
ден на живота, той обича всички и всички го обичат. 145-18З
Ние трябва да се учим постоянно, да намерим ония условия, при
които безсмъртието може да съществува. 3-109
Като има любов и мъдрост в себе си, човек има условия за придо­
биване на безсмъртието. 21-124
Безсмъртие се урегулира от един велик Божествен закон, закон,
който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя
ЖИВОТ. 3-109
Които са спазили великите Божии закони, те живеят вечно. 13-163
В Божественото начало се крие вечният живот, безсмъртието, кра­
сотата и смисъла на живота. 35-112
Седмото тяло е на любовта. Когато се облече в тялото на любовта,
най-красивото и съвършено тяло, човек може да се яви пред Бога.
Дрехата на любовта включва в себе си дрехата на мъдростта и на ис­
тината. Който се е облякъл в трицветната дреха на любовта, мъдростта
и на истината, той е опитал топлината на любовта, светлината на зна­
нието и на мъдростта, както и силата и свободата на истината. Да обле­
че човек дрехата на Великата Любов, Мъдрост и Истина, това значи да
е придобил вечния живот, т.е. живота на безсмъртието, който познава­
ли старите алхимици. 63-15
Да бъдеш безсмъртен, това значи да запазиш ценното, което си
придобил в живота. Безсмъртието има определено отношение към Бо­
га. Той е негов съработник. 70-105
Средата за всички същества и за нашата душа е Бог; елементът,
който носи живот в себе си, е Христос, а условията, които спомагат за
проявяването на живота, седят в Духа Свети. 3-189
Думата „вечен" се отнася за духовния свят, подразбира в себе си
материали, от които може да се съгради безсмъртен живот. 3-187
Човешкото тяло нито е устроено още, нито е организирано. Един
ден то ще се устрои добре, тогава душата му ще се въплъти напълно в
него и човек ще стане безсмъртен. 0-20.5.89
Когато душата възприеме безсмъртието, то е условие, закон и тя­
лото ще бъде безсмъртно. 6-192 В бъдеще, когато започнем да образуваме храната си от слънче­
вите лъчи, ще бъдем безсмъртни. Дотогава, докато изваждаме за храна
сокове от Земята, ще умираме. Един ден ще имаме растения, които ще
възприемат енергия направо от слънцето, тогава ще имаме условия за
безсмъртие. И сега може, но се искат неимоверни усилия. 0-10.11.89
Човек трябва да се стреми към вътрешно безсмъртие, а не към
външно. При сегашните условия на живота човек външно е смъртен. За
да придобие безсмъртие, той трябва да се запознае с онези методи,
чрез които Духът го ръководи. 141-15
Задачата на новото учение се заключава именно в това, да осво­
боди човешкия дух, да направи човека безсмъртен. 35-411
Истинската наука е онази, която може да освободи човека от веч­
ния страх и безпокойствие за живота си и да каже: Аз съм от онези
хора, които не умират. Мога да се изменя, но не и да умра. 137-89
Иде нова, възходяща вълна в света, която трябва да се използва.
„Близо е лятото". За кой? - За онези, които искат да бъдат здрави, да
се подмладят, да придобият щастие, да разберат смисъла на живота,
да станат безсмъртни. 35-388
Новият човек е човек на безсмъртието, на Вечния живот. 83-87
Човек, който се стреми към нов живот, той влиза в нова област -
в зоната на безсмъртието, дето отношенията между хората са съвсем
нови. Тия отношения са съвсем чисти. 130-24
image
ВЕЧНА МЛАДОСТ
Нов свят, нови условия идат. Вие трябва да бъдете млади, да се
пригодите към новите условия. 145-111
Външно човек може да остарее, да побелее, но вътрешно той оста­
ва малко дете. Следователно дръж се за това, което не остарява. 136-347
Влезе ли човек в Божествения живот, той никога не остарява, но
всякога е бодър и свеж. 45-103
Под „младост" разбирам изгряване на живота. 105-3
Няма същество, от каквато йерархия да е, като стъпи на Земята,
да не облече дрехата на младостта. 105-7
Едно нещо поддържа съзнанието на човека - идеята за младост­
та. Човек трябва да бъде млад. - Какво означава младостта? Какво
значи да бъдеш млад? - Да си млад, това значи да любиш. Да имаш
любов в себе си, значи да имаш живот. 105-3
Всеки може да бъде млад - от него зависи. Младостта е в съзна­
нието на човека. Достатъчно е човек да се чувства млад за да бъде
такъв. Щом се чувства млад, той има силата и духа на младия и проя­
вява неговите качества. Едно от качествата на младия е неговата рабо­
тоспособност. 59-211
Младият е всякога доволен и богат. 81-7
Младият е извор, който дава изобилно. 81 -7
По какво се отличават младите? - Младите лесно изправят пог­
решките си. Младият лесно пада и лесно става. Той е като детето. Като
падне, показват му един орех и той става. Той е пъргав и подвижен,
лесно се огъва. 70-193
Младият вярва в силите си. Когато заболее, скоро оздравява. 70-160
Той яде сладко. 70-39
Лесно се примирява с мъчнотиите. 36-75
Използвайте всичко онова, което носи младостта. 36-19
ПОДМЛАДЯВАНЕ
Някой учени казват, че една от причините за остаряването се дъл­
жи на отслабване на нервната система, отслабване на общата деятел­
ност на организма, вследствие на което става голямо натрупване в
мускулите, в ставите и т.н. И туй е вярно, но за стария е важно това, че
той е натоварен с много излишни неща. Казвам: когато човек започне
да остарява, това показва, че той е много забогатял, много е натоварен,
вследствие на което едва се движи. Ако свали товара от колата си, той
ще почне да се движи. 133-13
Човек не остарява само по своя собствена вина. Хиляди поколе­
ния са живели нередовен живот, в който са изгубили всичко най-све­
щено в себе си, и днес тия души, изостанали в своето развитие, пъш­
кат, страдат, чувстват се остарели. Казвате: какво общо имат тия души
с него? - Те са свързани кармически с него и, докато той не изправи
отношенията си към Бога, винаги ще се намира под тяхното влияние.
Днес, по обратен начин ще си внушавате, че и 500 години да живеете, вие пак можете да бъдете млади и свежи. Младостта на човека не седи
във външните промени, но в полета на неговата душа и мощността на
неговия дух. 76.6-36
Стремете се към подмладяване, за да запазите енергиите на ор­
ганизма СИ. 83-31
Необходимо е за всинца ви подмладяване, възстановяване на чо­
вешките СИЛИ. 126-23
Всичко в природата говори за младостта. 36-19
Какво означава подмладяването? - Представи си, че твоята стая
е малка, тясна и ниска. Искаш да се подмладиш. Това значи да напус­
неш тая стая и да влезеш в нова, по-широка, по-дълга и по-висока.
Светла, голяма трябва да бъде стаята ти, а ти трябва да бъдеш здрав.
70-165
Най-лесната работа е да се подмладиш. 191-242
Започни да служиш на ближния си съзнателно и с любов. Ето
един от законите на подмладяването. 191-243
Всеки трябва да има желание да се подмлади. 36-12
Ще пожелаеш да се подмладиш - и ще се подмладиш. 70-92
Ако пожелае човек, лесно може да се подмлади. - Как? - Чрез
волята си. Достатъчно е да си внуши някаква положителна, права ми­
съл, за да разбие всички отрицателни мисли, които е придобил чрез
самовнушение. 145-200
Лесно можеш да се подмладиш, ако не допуснеш никаква отрица­
телна мисъл в ума си. 64-213
Старият човек е натоварен с много противоречия. Искате да се под­
младите, трябва да се освободите от противоречията в живота си. 133-13
Когато човек има наченки на живот в себе си, той се подмладява.
Без младостта живот не иде. 105-35
Човек е дошъл на Земята, да научи методите за обновяване, за
подмладяване на тялото. 142-342
Старият човек, ако разбира законите на разумността, и в този
живот може да се подмлади, да продължи живота си на 120,200,300
ГОДИНИ.0-30.9.86
Вие сте остарели, защото много кал се е хвърлило върху вас, пък
и вие сами сте се каляли. Изчистете калта и ще се подмладите. 0-30.7.87
Често се говори за подмладяването, обаче съвременните хора имат
ограничено разбиране за него. Човек е млад, докато мисли и чувства
право. Щом престане да мисли и чувства право, той остарява. 70-158 Благодарността и признателността на човека за всички блага, ко­
ито му се дадени, го подмладяват. 63-176
С груби желания и постъпки надалеч не може да се отиде. С таки­
ва мисли, чувства и постъпки не можеш да се подмладиш. 70-165
Оня, който не допуща излишни мисли и желания в съзнанието си,
придобива знания, без да губи силата си. Той запазва своята бодрост
за дълги години и живее с радост. Това значи да запази човек младост­
та СИ. 36-75
В движението е подмладяването. 0-14.10.88
Докато работи, човек е млад. Щом престане да работи, той оста­
рява. 70-158
Човек трябва да се подмладява вечно, постоянно. Това подразби­
ра вечен интерес към новото. 36-6
Той трябва да се стреми към новото, което носи в себе си вечна
младост. 141-85
Всеки ден да внася нещо ново в живота си. В това седи истинското
подмладяване. 141-30
Ако старият придобие вяра в новото, подмладява се. 145-130
Които живеят в новото, са млади. 145-130
Новото учение носи идеи, които подмладяват и обновяват човека. 36-12
Новото носи в себе си Божията Любов. Който вярва в тази Любов
и я прилага, той ще се подмлади. 145-130
Пътят, по който вървите, не води към подмладяване. И сто години
да живеете, не можете да се подмладите. Подмладяването става по
съвсем други закони. Човек може да се подмлади, но ако живее по
закона на любовта. Вие още не разбирате тоя закон, нямате ясна пред­
става за него. 70-136
Любовта е причина за вечното подмладяване, за вечното обновя­
ване на човешката душа. 145-61
Любовта прави човека млад. Имаш ли любов - подмладяваш се. 122-160
Когато любовта започне да работи в човека, тя произвежда след­
ните промени: първо тя лекува човека: второ, тя го подмладява. 49-176
Когато любовта проникне в сърцето на човека, тя засилва негови­
те жлези и той се подмладява. Докато човек обича хората, жлезите му
са активни и той има условия да се подмладява. 142-335
Защо да съм млад? - За да придобиеш любовта. 145-37
Когато човек чрез своята любов весели Господа, подмладява се.
122-89 Вложете надеждата и любовта, за да се подмладите. Като ставате
от сън, кажете си: Ще се подмладя. 39-19
Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте чо­
век на 50-60 годишна възраст, всяка вечер, като си легнете, кажете на
себе си: Утре ще бъда с пет години по-млад, отколкото съм днес. Пра­
вете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в
подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с пет годи­
ни по-млади. Така правете няколко седмици наред, докато толкова се
подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст. 142-343
Защо с внушение човек да не може да се подмлади? - Прекарвате
ръката си често около тялото с мисъл за подмладяване и се подмладя­
вате. 0-17.4.87
Кажеш ли, че ще се подмладиш, желанията ти ще се изменят. 36-19
Вярата подмладява. Ще вярваш, за да се обновиш и подмладиш.
104-270
Подмладяването зависи от твоята интензивна мисъл: Колкото по-ин­
тензивна е мисълта ти, толкова по-скоро можеш да се подмладиш. 0-4.10.87
Щом престанат хората да те обичат, ти остаряваш. За да се под­
младиш, ти ги обикни. Обичайте младите, за да се подмладите. 0-10.10.88
Всеки ден мислете за подмладяването. 0-10.10.88
Докато имаш любов в себе си, всякога ще живееш; щом изгубиш
любовта си, ще умреш. 105-3
Каже ли младият, че и без любов може, той умира. 105-4
Днес от всички хора се иска приложение на доброто в живота като
нов начин за подмладяване, за засилване на способностите, за закреп­
ване на здравето. 86-25
Доброто е закон за подмладяване. 0-26.11.88
Които искат да се подмладят, да правят добро. 0-11.10.88
Когато умният човек започне да служи на ближния си, той е вече
на път да се подмлади. 191-243
Ако човек изключи от себе си насилието, лъжата и злото, той ще
се свърже с Божественото начало в себе си; тогава всички болести,
всички недъзи в тялото, умът и сърцето ще изчезнат. Те ще се съблекат
от нас така, както змията съблича кожата си. Тогава у нас ще влезе
нещо ново - нова мисъл, ново чувство, които ще ни подмладят. Подм­
ладим ли се ние и светът около нас ще се преобрази. Пречките, които
дотогава са съществували в ума и сърцето ни, ще се премахнат, и ще
почувстваме доброто във всичката му вътрешна красота.. 134-37 Благодарността оживява, възраства и подмладява. 0-8.5.87
Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си. Това е
метод за подмладяване. 0-17.11.88
Като млад няма да мислиш само за радостта и удоволствието, но
доброволно ще приемеш страданието. 105-11
Първо, човек се облича с дрехата на младостта. Тази дреха нари­
чат дреха на страданието. Ето защо, който не може да облече тази
дреха, не може да се подмлади, не може да се нарече млад. Това е
закон. 105-7
Вечно творчество, вечно подмладяване, вечно прераждане - в
тия думи се крие смисълът на живота 36-6
Младостта се вижда главно в лицето. Някой се погледне в огледа­
лото и казва: Млад съм, няма защо да се подмладявам! - Това е нераз­
биране на младостта. Не е млад оня, който не живее чист живот. 70-158
К ак може човек да се подмлади? Как може да направи косите си
черни? - За да боядиса косата си, човек трябва да внесе в ума си
светли мисли, а в сърцето си-благородни, възвишени чувства. Същев­
ременно нека употребява цяла година или година и половина коприва.
Като яде коприва, косата му ще почернее. Всички възможности се
крият в мисълта. Тя регулира функциите на органите в човешкото тяло.
Тя регулира всички системи в човека. Щом човек изправи мисълта си и
функциите на неговите системи се оправят. 59-297
Пита ме някой как ще се подмлади. Казвам: Ще се подмладиш,
като се върнеш при Бога. Само така ще се подмладиш. Много пъти ще
влизаш и излизаш от Бога. Ония, които очакват Господа, ще се обновят
и подмладят, както ония, които очакват слънцето. 70-98
Писанието казва „Които уповават на Господа, те ще се подмладят,
а телата им ще се обновят." Който живее в Бога, той никога не остаря­
ва, той придобива вечен живот. Христос казва: „Това е живот вечен, да
позная Тебе Единаго Истиннаго Бога." Който познава Бога, той никога
не остарява, никога не умира. 132-25
Ако не познавате Бога, Който е вътре във вас, Който ви е дал
живот, вие не можете да познаете и да разберете окръжаващите неща.
Ако разберете това, което днес ви говоря, всички ще се подмладите.
Всички ще станете млади, без никакви бръчки по лицето, без никакви
гърбици. Ще станете на 33 години. 145-289
Ще обичаш Бога, за да се подмладиш. 0-13.10.88
Който вярва в Божията Любов и я прилага, той ще се подмлади.
Който не вярва в любовта, живее в старото. В широк смисъл казано:
Които живеят в старото, са стари хора. Които живеят в новото, са млади
хора. Ако младият изгуби вярата в новото, остарява; ако старият при­
добие вяра в новото, подмладява се. 145-130
За утеха някои казват, че като се преродят втори път, тогава ще се
подмладят. Ако сега не се подмладят, и в другото прераждане няма да
се подмладят. 145-130
И на хиляди и милиони години да е ангелът, е всякога млад, защото
при всички условия се учи. Искате ли да останете вечно млади, учете
се от всичко. 145-36
Щом умът е светъл и съзнанието будно, човек се подмладява. 0-
11.10.88
Подмладяването седи главно в новите възгледи, в новата и права
МИСЪЛ. 133-12
Смисълът на човешкия живот седи във вечното подмладяване.
Като се подмладява, човек се освобождава от своите стари възгледи.
142-408
Старият е вода в покой. Дадеш ли й наклон, тя става подвижна.
Така старият се подмладява. - Остаряхме вече! - Вие сте вода в покой,
в равновесие. Как ще се подмладите? - Като ви се даде наклон или като
се изпарите. - Що е изпарението? - Заминаване в другия свят. 102-98
Подмладяването е вечен процес. Затова казваме, че вечното под­
младяване е


Тагове:   в другиЯ свЯт,


Гласувай:
1
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 27037480
Постинги: 15150
Коментари: 18763
Гласове: 25480
Архив
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930