Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.10.2011 23:41 - Торсионните полета в теорията на физичния вакуум - Генадий Шипов Част 4
Автор: zahariada Категория: Други   
Прочетен: 1682 Коментари: 0 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

За предишната част ТУК

Свръхсъзнание "Абсолютно нищо"

Очевидно за да се достигне до нивото на подреденост обусловено от същността на първичните торсионни полета /Вселенското съзнание/  е необходима намесата на някакво активно начало-Абсолютно свръхсъзнание ("Абсолютно нищо"). "Абсолютното нищо" притежава максимална устойчивост и съдържа в себе си някаква потенциална матрица на всичко възможно в природата. То съдържа две същности - напълно подредено състояние и напълно хаотично състояние. Подреденото нищо - е състояние на прономерованото пространство, когато съществува система на отчет. Това прономероване се извършва от първичното свръхсъзнание което управлява  "Абсолютното нищо". Творението на това "Абсолютно нищо" можем да наречем първично поле на информацията отнасящо се за цялата физическа реалност. Съществуват многомерни и паралелни пространства с различна топология (различни закони, начини на преструктуриране на пространството) които са свързани неразривно помежду си и с абсолютното първично свръхсъзнание. Прехода от "Абсолютното нищо" към първичното торсионно поле може да се осъществява както спонтанно така и под влияние на външно въздействие.Именно "вибрациите" идващи от това поле са в състояние да въздействуват върху съзнанието на човека, предавайки му по особен начин заключената в него информация. Първичното поле на информацията, първичната форма на реалност или "абсолютен вакуум " е хаотично състояние имащо потенциал, който допуска обмен единствено и само на информация -там няма нищо конкретно нито обособено отделно съзнание, нито материя. Само абсолютното първично свръхсъзнание е способно да обособи в неговата същност потенциала за конструктивност чрез въвеждането на подходящо подреждане в него извършено с обмен на информация. Начина на организация и развитие на Вселената не са произволни, а са така подбрани, че да създадат условия за развитието на живота и на мислещи същества като хората. "Хаотичното" разширение на Вселената вследствие на "Големия взрив" съвсем не е хаотично, а  е подчинено на някаква скрита сила, която точно следи и контролира то да има определени качества, които никога не биха се получили в стихията на една толкова колосална експлозия, каквато представлява този взрив. Вселената е устроена така, че нейната структура е приспособена за съществуването на живота и човека и началните условия се нагласяват от някаква неизвестна сила по начин, който гарантира появата и развитието на живота в нея. Антропния принцип, който много от съвременните учени възприемат гласи, че Вселената още преди раждането си е била програмирана така, че в нея да се появят вещества , жива материя и разумни същества. Във всяка частица материя е заложено "късче" от Абсолюта, който е високоразвита, творяща информация, способна да се самопознава и развива т.е. Съзнание (Свръхсъзнание). Идеята надарена със Свръхсъзнание-това е Духът, който е непривързан към нищо, не прави нищо и не се стреми към нищо. Той просто съществува. Хелиево-метричните изследвания на земната кора и атмосфера доказват, че носителката на нашия живот Земята е жива същност, която е пределно енергонаситена и високоорганизирана система - съхраня- ваща идеални условия за биосистемите в средата на обитаване в течение на милиони години. Информационният слой на планетата съдържа цялата информация за нашата планета и за всеки човек на нея. Той обезпечава информационния обмен на Земята с Вселената и с всеки човек, който я населява. Бог е сътворил света за да може хората, създадени по негово подобие да го населяват. Ние съществуваме като отделни клетки от едно безкрайно тяло, което не може да бъде имитирано от какъвто и да е обединителен модел. Някъде в дълбините на безпределния Абсолют се е зародила творческата идея за създаване на физическия свят и тя е надарена със съзнание. В резултат на това в Абсолюта се образува гигантски информационен вихър, който се концентрира около първичната творческа идея за създаването на нашия физически свят. Когато концентрацията стига определен предел, гигантският вихър започва да се разпада на по-малки вихри, с дясно и ляво въртене. Възникват торсионните полета.Те се появяват във всички точки на Вселената и моментално я покриват цялата наведнъж. Така се е образувало информационното поле на Вселената. Нещата получават своето съществуване и своята природа посредством взаимосвързаността и не представляват нищо изолирани от цялото.
Съществуването на съзнанието наред със съществуването на всички останали аспекти на природата е необходимо за самосъгласуваността на цялото. В системата на духовния свят могат да участвуват човешки торсионни структури, които имат определени качества. Очевидно най-важното качество е човешката торсионна структура да не нарушава хармонията и равновесието на духовния свят. Първичния вакуум представлява неизкривено и неусукано пространство и не участва в силови взаимодействия. От него се раждат първичните торсионни полета т.е. съзнанието. Първичните торсионни полета появили се от усукването на пространството са нелинейни и притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на огромна информация. Те носят знания за бъдещето на Вселената. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. В течение на еволюцията, полето на Съзнанието на Вселената се запълва с информация като се получава сложна спирала. Първичните торсионни полета пренасят информация без да пренасят енергия и със скорост превишаваща скоростта на светлината, като се разпространяват и в бъдещето и в миналото. Присъствието на първични торсионни полета в пространството прави структурата на физическия вакуум (не на първичния) неустойчив и предизвиква раждането на елементарни частици. Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическия вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни, вторични торсионни - породени от веществото.

Неподредено "Абсолютно нищо" -Физика на хаоса

Неподреденото "Абсолютно нищо" е това което създава подреденото. При неподреденото "Абсолютно нищо" информацията е равна на нула защото е абсолютно балансирана във всяко отношение. Има теория в която се казва, че само от определена граница надолу пространство-времето се хаотизира т.е. разпада се на множество хаотично разположени подструктури придобивайки  формата на пеновидна структура. Беноа Манделброт е разработил геометрия, с която да описва всякакви неправилни форми посредством математически величини наречени фрактали /математически съотношения за изобразяване на комплексни неправилни форми/. Фракталите на Манделброт са пионери на физиката на хаоса. Прехода от състоянието на ред към хаоса се подчинява на феномена на периодич- ното удвояване с периодичен фактор - 4,669201. Периодичното удвояване е в тясна връзка с редица природни явления - например врящата течност, която преминава в газообразно състояние, т.нар. "пърхане на сърцето" като преход към сърдечна атака, преходните процеси при включване и изключване на електрическите вериги към захранването, интегрираните компютърни системи от определен порядък и комплексност нататък все повече наподобават поведението на биологическите системи и показват все повече функционални смущения, каквито досега са били обичайни само за биосистемите. Фракталната физика обяснява защо от хаоса възниква порядък (информация) -тя се нарича още спирална физика или физика на еволюцията.

Теорема на Годел за познанието

Тя гласи, че обясненията на безкрайното не могат да бъдат достигнати използувайки крайни средства. Другояче казано - нашето рационално мислене и здрав размисъл не са достатъчни за разбирането на истинската природа на действителността (реалността). И колкото по-дълбоко навлизаме в новите научни открития толкова повече навлизаме в слоестата тъкан на илюзията, маята. Не можем да знаем всичко относно дадена ситуация когато сме вътре във ситуацията. Само вън от ситуацията можем да разберем нейните връзки с останалата действителност, а това не е възможно в рационалния свят. Ние не можем да разгледаме Вселената от всички ъгли и да добием цялостна представа за нея като единно цяло тъй като тя е необятна. Така че разглеждайки отделни нейни части и закони, правейки предположения, приближения, опростявания ние винаги добиваме изкривена и частична представа за Вселената. Ако успеем да погледнем на Вселената извън нея, ще добием точна представа за нея. Истинска представа само за даден обект можем да получим влизайки във връзка със Световното поле на съзнанието. Чистото знание получава само човекът със чистоСъществуването на съзнанието наред със съществуването на всички останали аспекти на природата е необходимо за самосъгласуваността на цялото. В системата на духовния свят могат да участвуват човешки торсионни структури, които имат определени качества. Очевидно най-важното качество е човешката торсионна структура да не нарушава хармонията и равновесието на духовния свят. Първичния вакуум представлява неизкривено и неусукано пространство и не участва в силови взаимодействия. От него се раждат първичните торсионни полета т.е. съзнанието. Първичните торсионни полета появили се от усукването на пространството са нелинейни и притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на огромна информация. Те носят знания за бъдещето на Вселената. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. В течение на еволюцията, полето на Съзнанието на Вселената се запълва с информация като се получава сложна спирала. Първичните торсионни полета пренасят информация без да пренасят енергия и със скорост превишаваща скоростта на светлината, като се разпространяват и в бъдещето и в миналото. Присъствието на първични торсионни полета в пространството прави структурата на физическия вакуум (не на първичния) неустойчив и предизвиква раждането на елементарни частици. Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическия вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни, вторични торсионни - породени от веществото.
Следва...

 Тагове:   полета,   шипов,   торсионни,


Гласувай:
3
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 28453094
Постинги: 16409
Коментари: 19488
Гласове: 26153
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031